Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<126127128129130131132133134>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vrátyč masc. i fem : umej se vrátyčem Háj. herb. 271ᵇ; – ženy aby sobě vrátyčí nohy myly tamt.

zbroj masc. i fem.: v zlatém zbroji Beck. 2, 11; v zlatým zbroji t. 314; – zbroji výbornú Háj. 324ᵃ; s jinau zbrojí Beck. 2, 14.

zpósob masc.: zpósob machina MamA. 29ᵃ; i všemu zpuosobu nebeskému Pr. Deut. 17, 3; pod způsobem chleba… pod zpósobem vína ŠtítMus. 153ᵃ, ŠtítV. 317; zpósoba fem.: kterýchžto věcí čas, řád, počet, zpósoba aneb rozum Koř.1ᵃ (Předml.); všie věci rybí zpuosobu mají Troj. 224ᵇ.

zvěř masc. i fem.; všeliký zvěř ŽWittb. 144, 16; zvěř ten divoký Otc. 140ᵃ; při hlúpém zvěřiu ApD. a; všickni zvěři zemščí Pror. Jer. 12, 9; zvěři sú od boha stvořeni Háj. 449ᵃ; – zvěř polská Pror. 32ᵇ; ta zvěř Otc. 310ᵃ; mnoho jiné zvěři AlxV. 2318; tři hrozné zvěři PassKlem. 201ᵃ; nč. ta zvěř Us.

žizn, žizň masc., fem.: sedm let velikého žiznu Ol. Gen. 41, 29; žiznu jejieho t. Deut. 33, 16; v žiznu t. 30, 9; žiznem ŽGloss. 64, 12; – taká žizn bieše Dalc. 94.

2. Masculina a neutra. Na př.:

břuch masc.: břuch ŽWittb. 43, 25; břich Štít. ř. 199ᵃ, Sal. 343, Pulk. 43ᵇ; – břucho neutr.: břiucho ŽKlem. 43, 25; břicho Hrad. 83ᵃ, Ol. Job. 32, 20; blažená břícha Štít. ř. nč. břich i břicho.

hlezen masc.: hlezen Prešp. 1211; hleznóv MamV.; až do hleznův Ben. Ezech. 47, 3 Jg.; – hlezno neutr.: hlezno BohFl. 432, Vocab. Mus. 184ᵃ, Cath. 177ᵇ; hlezna ustanú .MamA. 36ᵃ.

kúzl, pl. kúzly masc.: vypléním kauzły z tebe Br. Mich. 5, 12; všecky kauzly Háj. herb. 171ᵇ; ode všech kauzluov t. 163ᵇ; žena kauzlův plná Háj. 312ᵇ; kúzlo neutr.: sny i kauzla Ol. Deut. 18, 10; nedbá i jedněch kúzel AlxV. 221; nč. kouzlo Us.

rdesen masc.: vezmi persicariam, to jest česky rdesen LékA. 46ᵃ; hrdesen MamA. 14ᵇ; – rdesno neutr.: rdesno ApatFr. 77ᵃ; rdesno persicaria RostlF. 12ᵃ.

úd masc.: úd ušlechtilý Rhas. 137; nč. úd Us.; údo neutr.: údo membrum Prešp. 1185.

žezl masc.: žezl tvój ŽKlem. 22, 4 a ŽKap. t.; zlatý žezl Kruml. 48ᵇ, Kladr. Est. 15, 5; –žezlo neutr.: žezlo Pror. Isa. 9, 4; nč. žezlo Us.

3. Feminina a neutra. Na př.:

bedra fem.: bedru tvú femur tuum ŽWittb. 44, 4; střěla vstřělena u bedru Ol. Sir. 19, 12; do samé bedry Baw. 359; nad bedry tve ŽKlem. 44, 4; lóno i bedry Otc. 59ᵇ; – bedro neutr.: bedro MamA. 23ᵃ; pod bedro mé Ol. Gen. 47, 29, Br. tamt.; do bedra zdravého Sal. 718; ranil bedra má Ben. Job. 16, 14. Srovn. III 1, 149.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).