Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<129130131132133134135136137>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Bytov – Bytovo, Dražejov – Dražejovo, Hodějov – Hodějovo, Chodov – Chodovo, Klíčov – Kýčovo, Stankov – Stankovo, Švihov – Švihovo, Vácov – Vácovo, Vranov – Braňovo tamt.;

Hlupín – Hlupíno, Jinín – Jiníno, Ptetín –Pteníno tamt.

c) Masculina za ſeminina. Na př.:

kancelář fem. – kancełář masc. BartD. 1, 162 (val.);

koupel fem. – kúpel masc. tamt. (val.);

myšlenka – myšlenek BartD. 1, 162 (laš.);

okurka – okurek SborHoř. 83;

pec fem. – pec masc. BartD. 1, 162 (laš.);

ponrava – pondrab t. 2, 47 (han.);

postel fem. – postel masc. t. 1, 162 (val.), svůj postel, na smrtelnym posteli t. 2, 284 (záp.– mor., han.);

pověra – pověr t. 2, 284 (tišn.);

poušť fem. – poušt masc. t. 2, 284 (meziř.);

povodeň fem. – povodeň masc. t. 2, 284 (záp.–mor.);

rez fem. – zerz masc. tamt.;

rýže – rejž t. 2, 284 (žďár.).

d) Neutra za ſeminina. Na př.:

berla – brło BartD. 1, 162 (laš.);

dáseň – dźisno tamt. 1, 98 (laš.);

jiskra – iskerko t. (laš.);

vesna – vesno, na vesno, do vesna, od vesna t. 2, 410 (vých.–mor.).

e) Masculina za neutra. Na př.:

dítě – děť, takovy děť BartD. 1, 117 (laš.);

jaro – jar t. 1, 162 (val.);

ohnisko – vohnisek t. 2, 115 (litov.).

f) Feminina za neutra. Na př.:

jmelí – jameľa BartD. 2, 508;

klepeto – klapeta t. 1, 162 (laš.);

nebe neutr. – nebe fem.: v té nebi, pod nebó t. 2, 75 (han.); v ty nebi ( v té nebi) t. 2, 189 (han.);

ovoce – ovoc fem. t. 1, 162 (val., laš.).

6. Jsou jména vlastní osob mužských, při nichž koncovka bývá rozmanitá, ale rod zůstává mužský. Na př.:

Hromádka Hromádko;

Jan Jano BartD. 1, 37 (lip.);

Jirásek Jirásko (v Oubislavicích);

Jiříček Jiříčko (v Mlázovicích);

Jurek Jurka Jurko BartD. 1, 37 (lip.);

Matějka Matějko;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).