Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<119120121122123124125126127>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

fem. hospoda: zradil boha, svú hospodu ApŠ. 47; pro svú hospodu Hrad. 94ᵇ; kak jsi svéj hospodě lstivý AlxV. 118; jemuž býti vašiú hospodú DalC. 4; s mladú hospodú Hlah. Eccles. 9, 2; –masc. hospoda: hospoda řekl jest Pror. Isa. 36, 10.

fem. hrdina: snide česká hrdina (t. Břetislav) DalC. 45; tě hrdině DalC. 97; – masc. hrdina: jmenovaný hrdina DalJ. 100; svému hrdině DalC. 21.

fem. levita: levity nasekachu drev Comest. 130ᵃ: – masc. levita: o levítovi jednom Ben. Súdc. 19 (nápis); Us. nč.

fem. pastucha, pastúška – masc. pastucha, pastúška: po svém pastušě Ol. Gen. 38, 20; jednoho pastúšky Otc. 126ᵃ; Us. nč.

fem. patriarcha: svaté patriarchy jaly sě volati GestBř. 52ᵃ; – masc. patriarcha: jednoho patriarchy Pass. 318; Us. nč.

fem. satrapa: však sʼ ty hubená satrapa Podk.; – masc. satrapa Us. nč. fem. slúha, sluha: slúha tvá ŽKlem. 18, 12; juž nechaj slúhy své servum tuum ŽWittb. Šim. 29; o uzdravení slúhy centurionovy Krist. 42ᵇ; slúzě svému ŽKlem. 18, 14; slúzě mému ŽWittb. tamt.; nevěrná slúho Jid. 133; nad sluhú tvú ŽWittb. 30, 17; s sluhú tvú t. 118, 65; slúhy židovské húbu v uocet omočichu Pass. 207; našě slúhy t. 326; však jsú všickni tvoje slúhy Hlah. 1. Par. 21, 3; budúť mé slúhy Ol. Num. 21, 3; – masc. slúha, sluha: slúha věrný CisMnich. 97ᵃ; nevěrný slúha DalC. 98; mój nevěrný slúho Mast. 211; slúhy tvého ŽWittb. 118, 29; slúzě mému tamt. 18, 14; slúzě svému ŽKlem. t.; nad tvým sluhú tamt. 30, 17; Us. nč. fem. sotona: co tu stojíš, škaredá sotono Pass. 589.

fem. starosta: pekelná starosta OpMus. 96ᵃ; nalezne starostu komorníkovu ODub. 5; židovské starosty mluviechu Krist. 34ᵃ; jakž sú sě starosty židovské uradili ML. 94ᵃ; židovské starosty byli jej zabili Pass. 399; –

masc. starosta: starosta rytieřský Pror. Jer. 52, 16; k římskému starostě Pass. 463; starostě svému Štít. uč. 71ᵇ; (s) starostú rytieřským Pror. Jer. 52, 14; Us. nč.

fem. svoboda: (Boleslav) svoboda veliká bieše DalJ. 32 (rkp. V.); Lipolte, rakúský vývodo, ty veliká svobodo Štilfr. Výb. 2, 44; – masc. svoboda: svoboda veliký DalC. t. 32;

fem. vévoda: dvě vévodě Ol. Num. 7, 3; dvě vévodě pruščie Pulk. 149ᵇ; tito sú vévody edomské Hlah. 1. Par. 1, 51; – Lipolt, rakúský vévoda DalJ. 80; rakúský vývodo Štilfr. Výb. 2, 44; Us. nč.

fem. víla: ten jest pravá víla DalC. 53; – pravý ť jest víla Dalz. 53; pravý jest to víla DalL. 1.

fem. vládyka: (svědci) mají býti vládyky usědlé ODub. 15; – masc. vládyka: vládyka chudý Štít. uč. 97ᵃ; urozenému vládyce KolČČ. 160ᵇ; jiní vládyky a zemané Háj. 60ᵇ; Us. nč.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).