Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<109110111112113114115116117>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Koř. Mat. 28, 10; ke všem bratří příchozím OtcB. 32ᵇ; jiným kněží Štít. uč. 112ᵇ; k svým bratří Ol. Ex. 2, 11; s bratří svými Pulk. 56ᵃ; mezi všemi bratří Otc. 71ᵃ; svými bratří Mand. 73ᵃ.

Nátlakem významu změnilo se pojetí původní, místo sing. a fem. rozuměly se pak plur. a mask., milí bratřie atd. Zároveň se vyvíjejí novotvary dat. bratřím a j. Srov. v Hist. ml. III 1, 241 sl.

Attribut bývá v plur. také při jiných jménech kollektivních; na př.: úředníci nebo právo všichni MC.; milí páni a páni rytířstvo Let. 912.

3. Attribut, táhnoucí se k substantivnímu výrazu členitému, bývá v plur.; na př.: pokoj rozložil se v království a markrabství dotčených Pal. 4, 2, 198 (= v království dotčeném a v markrabství dotčeném); svatí apoštolové Petr a Pavel Us.

Jména království a markrabství jsou čísla jedn., ale spolu dávají smysl čísla množ., a podle smyslu tohoto jest také společný přívlastek dotčených čísla množného.

4. Náleží-li k substantivu v plur. několik přívlastků, jsou v sing.; na př.: arcibiskupové Pražský a Olomoucký sešli se Us. nč.; Pražané sahali na osoby stavův panského a rytířského Pal. 5, 2, 150; Pavel Žídek, mistr svobodného umění v učeních Vídenském, Paduanském a Bononském TomP. 9, 88; byla nevole re stavích panském a rytířském t. 10, 311; zjěvno jest skrzě Tobiášovu a Jakobovu ženy Kruml. 87ᵃ; aby (králové čeští) od Pražského i Olomúckého biskupóv koronováni byli Pulk. 102ᵃ; páni otstúpili v bětovskú a znojemskú vlasti t. 126ᵇ; ve čtení Lukáše v desáté, Jana šesté, Matúše dvacáté hlaviznách HusE. 1, 260; s volenci baborským a saským KolA. 103ᵇ (XVI stol.).

5. a) Při substantivním podmětu kollektivním bývá v starším jazyku přísudek velmi často, skoro pravidlem, v plur. Na př. při jménech

bratřie: slyšte, bratřie svD. 32; bratřie plakáchu Hrad. 21ᵇ; jdiechu na jitřní všě bratřie t. 26ᵃ; bratřie přiskočichu DalC. 30; všěcka bratřie milováchu jeho Otc. 2ᵇ; byli dva bratřie Lobk. 42ᵃ; –

čeled, čeládka: čeled … aby svú hospodu milovali a … poslušni jich byli ŠtítV. 65; aby čeled izrahelská vezmúc beránka obět, zabijíc jej, učinili Štít. ř. 150ᵃ; čeládka nás prali WintObr. 202 (z r. 1616); aby čeládka počkali o plátno ČernZuz. 258; –

družina: buď ochotně s svú družinú, ať se k tobě mile vinú NRada 515 sl.; –

chudina: jediné chudina na vinnicích dělají ChelčP. 62ᵇ; – kněžie, kněžstvo; kněžie sě zřiedichu Pass. 332; pohanská kněžie vzúpichu t. 44; snidú sě vyšehrazská kněžie Hrad. 28ᵃ; kněžstvo mají moc, aby … ChelčP. 225ᵃ; ukázali jsú jim (pohanům) cestu kněžstvo falešné ChelčPař. 166ᵃ; –

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).