Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<207208209210211212213214215>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[211]číslo strany tiskuvšech lidí najvýmluvnější VšehJ. 120 (st.); snad jsem jiných nejhubenější WintCírk. 784 (XVI stol.); –

genitivem s předložkou z, ze: najlepší ze všěch; na př.: to má najvěcšie jest ze všěch mých bolestí bolest Hrad. 59ᵃ; ktož nevie toho, že je zlato najdražše z střiebra a z železa ŠtítV. 15; ješto jest ze všeho najdivnějšie OtcB. 145ᵃ; ten mi jest ze všěch najprotivnějí t. 65ᵃ; jenž biechu najučenější i najmúdřější ze všeho světa t. 201ᵇ; když sě na stolici usadi ze všěch najvýš t. 128ᵃ; nč. nejlepší ze všech Us.; –

instrumentálem s předl. mezi: najlepší mezi všěmi; na př.: najlepší mezi pohany AlxV. 1549; mezi jinými zmatky tento jest najhorší VšehK. 287ᵇ; nč. mezi všemi nejlepší Us.; je tu pojetí stejné, jako když v sanskrtě jest lok., Ziemer 1. c. 36; –

akkusativem s předl. nad: najlepší nade všěcky; na př.: nad veš svět najbohatější, nade všě múdré najmúdřejší Kat. 22; ty s’ se jemu ukázal nade všěcky jiné najlstivější Kruml. 41ᵇ; jakež Kristus jest bez počtu nade všěcky svaté najsvětější, takež bez čísla jeho tělo nade všěcky svaté najčistšie t. 93ᵇ; to slovo nad vešken stred najsladšie t. 412ᵇ; nade všecky najmaudřejší Vel. Jg.; delfín i nad ptáky nejrychlejší jest Har.Jg.; umění toto nade všecky jiné věci nejslavnější Bylin. Jg.; jenž (Táborský) i jakožto oprávce orloje jest nade všecky kollegy nejpopulárnější WintCírk. 987 (Wintrovo); –

instrumentálem s předl. přěd: najlepší přěde všěmi; na př.: é té věčné chvály, ještoť má trvati a ještoť má přijíti od najvyšieho před tyými přátely, v níž věčnú radost budeš mieti ŠtítBud. 203; –

akkusativem s předl. mimo: najlepší mimo všěcky, na př.: (ten) jmá najvětší chválu mimo jiné Otc. 250ᵇ; –

lokálem s předl. po: najlepší po všěch; na př.: po všěch najposléze nese jej (hrozen) k uopatu OtcB. 90ᵃ.

V LékB. 197ᵇ čte se: toť jest najvýbornějšie lázna, než kdy byla v lékařství zamyšlena; tedy typus najlepší než všichni (unicum? anakoluth?).

Míra, o kolik vyniká A nad B, při superlativu zřídka se udává; na př.: Kristus jest bez počtu nade všěcky svaté nejsvětější Kruml. 93ᵇ; (tělo Kristovo jest) bez čísla nade všěcky svaté najčistšie t.

V době novější vyskytuje se „daleko nejlepší“ podle latiny; na př.: mravně daleko nejhorší byli posluchači, kteří WintCírk. 935 (Wintrovo).

Superlativ sesiluje se, vytýká se připojeným ten, jak, co (věta). Na př.: jako by zimnici tu najlítější třesúcí ztratil Tkadl. 44ᵃ; v té najvětčie výpovědi TkadlM. 3; zůstávám ten nejupřímnější služebník HolŠternb. 110; měl sem hejtmana toho největšího zloděje t. 149; jiež (chvály boží) i žádné jakž najduostojnějšie stvořenie nemóž pověděti

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).