Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<757758–759760–761762763>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [763]číslo strany tiskub) Supinum § 361581
 • c) Participia § 362587
 • participia jednotlivá:
 • part. -nt § 363 588
 • part. -mъ § 366 608
 • part. -lъ § 367609
 • part. -ъs § 368613
 • part. -nъ, -tъ § 369618
 • vazby participiální § 370 623
 • vazby kongruentní § 371 624
 • vazby absolutivní § 372 628
 • d) Slovesné jméno podstatné § 373630
 • význam jeho § 374630
 • vazby jeho § 375632
 • XI. Příslovce § 377–378635
 • Zápor a záporová slovce ne a ni § 379–397 638
 • XII. Spojka § 398–399 673
 • Spojky jednotlivé § 399: a (a já…, a on, ano-brže), (ače, ač-li, ač bych, ač i, ač si), ale, ali, ande, ani, ati (), aže (), bar(s), bo, buď, bych (by), či (či-li), diel (dílem), dokud (dokad), doňadž (doňedž, doňudž), druhdy, i, ini, jady, jako, jam, jenž, ježe (, že, ž’), li (ľ), nebo (neb, anebo, aneb) za (zda) 675
 • XIII. Citoslovce § 400701
 • XIV. Stupňování významu § 401–402701
 • XV. Významklidový a pohybovýse zastupují § 403–404711
 • XVI. Výrazy pro vespolnost a střídavost § 405 715
 • Opravy 718
 • Seznam slovní a věcný 721
 • Vysvětleni zkratkův 744
X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).