Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.

[Generovaný obsah]

druh druha, druh druhu, druh druhem, druh o druzě, druh družcě, druha druzě (f.) atp.: druh druha tlačě JidDrk. 41, druh druha chce přětráviti Štít. uč. 90a, druh druha sě tona lapá AlxV. 1811, ande druh druha dosiehá t. 1815; prav to každý vás druh druhu Mast. 116, šlíc mezi sebú druh druhu své krmě Ol. Esth. 9, 19, tehda druh druhu otpovědě alius ad alterum t. 1. Reg. 10, 12, chtě druh druhu býti škoden AlxB. 2, 2, druh druhu koně přidává AlxV. 1400, druh druhu málo věří AlxB. 8, 39, druh druhu rozumiechu AlxV. 654; ani sě druh druhem omlúvaje ListJHrad. 1388; druh ot druha sě brachu DalJ. 1, druh ot druha tajieše Hrad. 61b; jeden na druha nenkazujě ListJHrad. 1388; počěchu sě druh k druhu smietiDalC. 5; druh o druže nevědieše Hrad. 61b; druh přěd druhem běžěchu t. 27a, ande druh přěd druhem spějiú AlxM. 4,19, druh před druhem se tiskniechu Baw. 263; jakž druh sěs druhem srazi AlxV. 1580; panny druha druhu sě vzlíbachu Vít. 6b; tak sě ty barvy leskniechu druha přémo druze Kat. 134 (rčení druh druha atd. oblíbeno v jazyku starém; v jazyku novém bývá za to jeden druhého atd.); –

dóm ot domu, dřvi ote dřví, miesto ot miesta, den ote dne, slovo ot slova atp.: (vdovy některé) jsú běhudlné dóm od domu, kvas od kvasu ŠtítOp. 339, by ty (vdovy)… nebyly běhudlny dóm ot domu Štít. uč. 49b; dům od domu Us.; ti vždy dřvi ote dřví těkají Hug. 99; když se budeš túlati kút od kuta Ol. 2. Par. 18, 24; vždy ji (protivníci církev) pudili miesto od miesta HusŠal. 22a, běhala místo od místa Svěd. Z. 46; již křižáci táhnou městečko od městečka, ves ode vsi, pálí, berou, bijí Pal. 5, 2, 268; krám od krámu jde a klevety dělá Svěd. Z. 46; den ote dne svD. 65, den ote dne čakala Hrad. 53b, úřady kupujete den ode dne Štít. Z. 46; tak den po dni odpočinúti mi nedal Svěd. Z. 46, čekal den ode dne Us.; rok od roka čekal Us.; kteřížto kusové jsú slovo od slova v tento list vloženi Lún. list. 1403, sám bych chtěl pověděti slovo od slova Máj. Sen 89, slovo od slova Us.; vedli jsme se ruku v ruce Us.; (Samson) zlapa tři sta lišek a sváza jě ocasy k ocasóm Ol. Súdc. 15, 4; –

ptáčci poletuji ze kře do kře BrigF. 26a; (lidé) se budú stěhovati s miesta na miesto ŠtítPař. 103, s místa na místo Us.; běhá od souseda k sousedu, přesedá s místa na místo, veverka skákala s větve na větev, ohlídá se s boku na bok BartRuk. 124 a 45; masojídkové poletovali se stromu na strom RaisM. 1. 130; stč. z rok do roka: dva svazky učinil sem řečí nedělničtí z rok do roka ŠtítMus. 1a, z rok do roka PassKlem. 238b, z rok do roka trpíme ChelčP. 212ᵇ, (sníh) z rok do roka nestaje KabK. 4a; ote dne do dne ŽKlem. 95, 2; od roku k roku Pal. 4, 1 ,48; vykládaly se potom artikule od slova k slovu TomP. 4, 614, slova vepsána clo nálezu sněmovního od slova k slovu t. 10, 440; chodili od statku k statku JirásSp. 20, 239.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).