Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.

[Generovaný obsah]

Str. 65l na konci § 384 m. budou vedeny m. b. budou uvedeny.

Str. 661 ř. 21 sh. m. anjelský král u žádúci m. b. anjelský kráľu žádúci.

*

Na str. 273–319 jsou chybně označeny paragrafy: místo 242 259 m. b. 32–249.

*

V odkazech k §§ jsou tyto chyby:

Str. 14 ř. 6 zd. ni. 2452 (= § 245 č. 2) m. b. 2352 (str. 278).

Str. 13 sh. m. 36<S’ā m. b. 358 5 a ř. 20 sh. m.3G0A m. b.

Str. 5 zd. ni. 255 m. b. 245 (2981.

Str. 4 zd. m. 262 ni. b. 254 (3321.

Str. 8 sh. m. 4141 m. b. 403

Str. 8, lí a 18 zd. m. 409 m. b. 399.

7, I2, 17 zd. a I2 sh. m. 409 m. b. 399. f. sh. m. 243 atd. m. b.: 2331 (276), 2343 (278), 251} (338),

258 (355), 259 (363), 267g, 268 i a 359 4.

7 zd. m. 313 m. b. 306 a v. 13 zd. m. 303 m. b. 2964.

6 sh. m. 393 ni. b. 383.

17 sh. m. 245. 2511 c m. b. 235, 241 \ c. zd. m. 374, 378 m. b. 364, 368.

8 zd. m. 384 m. b. 374.

11 Sil. III. 415a m. b. 405a.

10 zd. m. 2642 m. b. lAŷ7 2 (355).

12 sl), m. 407 4 ni. b. 397 i.

11 sh. m. 275 6c m. b. 268ec.

15 zd. m. 268s m. b. 261 b.

18 sh. in. 3902b m. b. 3802 b.

8 zd. m. 2563e ni. b. 2463 e.

3 sh. m. 407& m. b. 3978 a ř.

9 zd. ni. 412 io ni. b. 40216.

19 sh. ni. 374 A 9 m. b. 364 A

I zd. m. 415’ib m. b. 4052 b.

Str. 294 ř. <> zh. m. 297 m. b. 290 2 h.

Str. 303 na konci obou odstavců m. 374 ni. b. 364.

Str. 3<U na konci 2. odst. sh. m. 374 3 ni. b. 304 A č. 5.

Str. 30f> na konci posled. a předposled. odst. ni. 374 m. b. 304 a m

377, 379 m. b. 307, 309.

Str. 3t>7 na konci č. 4 m. 293 m. b. 280.

Str. 323 na konci S 249 m. 255 b m. b. 245 5 (307).

Str. 32C) ř. II sb. m. 247 i m. I). 237 j (283).

Str. 334 ř. 5 sh. m. 2571 m. b. 2471 (315).

Str. 339 ř. 4 sh. ni 243,249,251 m.b. 233 2 (276),239 3 5 (284),24í (291). Str. 343 v. 7 sb. m. 205 m. b. 255 (334).

Str. 411 ŕ. 3 sli. m. 332 ni. b. 322.

Str. 473 ř. 5 zd. m. 415a ni. b. 2105.

Str. G22 ř. 22 sh. m. 255 5 m. b. 245 b (3d7).

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).