Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<709710711712713714715716717>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Sázava pod klášter plove Hrad. 4b – nč. pod klášterem teče; – stč. přěd sě: aby (ty) tu mysl přěd sě měla Kat. 28 – nč. mám něco před sebou; – stč. do sebe atp.: pak-li vidíte do sebe které dobré skutky, tomu rozumějte, že jest vám to bohem dáno Štít. uč. 46a; ač který (dobrý skutek) do sebe vizi Otc. 46ᵇ; co se vám vidí do ňeho? Hrad. 83a; to jim (Čechové Mediolanským) do sebe dachu viděti DalC. 47 – stč. v sobě: viděti jest v těch, ješto Virtutes slovú, kaká jest to moc ŠtítBud. 105, nč. na těch; – na vzchod sluncě, na mnoho miest atp.: bydlo jeho na vzchod slunce ChirB. 21a, v krajinách na vzchod slunce LékA. 143a, po všěch zemiech na vzchod slunce Otc. 316; třie králi… na vzchod sluncě bydlem jsúce Hrad. 68a; ty, ješto s’ viděl na západ slunce, a ty, ješto na vschod slunce Otc. 165a; den sv. Golharda v poledne na mnoho miest země sě třásla Pulk. 132a – nč. na východě, na mnoha místech; – stč. a dial. do sebe, na sě: na to patřte, co j’ dobrého, ješto vy máte do sebe toho Štít. uč. 46a, tak mnoho moci do sebe jmějíše Otc. 109a, (Neklaň) jeden nedostatek do sebe mějieše DalC. 17, dobrými činy neslušie sě chlubiti, ktož je do sebe jmá Otc. 89a, které máš do sebe činy t. 104b, jako by (spravedlní) do sebe zlé skutky jměli Ol. Ekkl. 8, 14, co ty jmáš do toho Mast. 378, něměł přičiny do mě BartD. 1, 184 (laš.); oráči mají na sě hroznú vinu Hrad. 114b, (ty) jměl by na sě těžké viny OpMus. 152a, město Gaza tu hrdost na sě pokáza AlxV. 2097 – nč. na sobě, v sobě; – záp.-č. nad Opatovici atp. – mor. nad Opatovice atp.: nad Opatovice je hradisko BartD. 1, 190, nad Pavlovice boží muka t., pole nad łóke, nad skałke, nad doły, cesta nad chałúpky t.; – záp.-č. mezi mezemi atp. – mor. mezi meze atp.: pole mezi meze BartD. 1, 190, to je mezi Měrovice a Němčíce t.;– záp.-č. pod hutmi atp. – mor. pod hutě: dělali sme pod hutě BartD. 1, 190, pod vohnisko mivale sme pekárničko na chlib t., pole pod bránke, pod šibenky, pod jamy, pod vinohrady, pod zahrady, pod Následovice, pod Sokolnice t.; – záp.-č. před našimi atp. – mor. před naše: před naše je zahradečka Suš. 313, před naše zahrada pletená t. 314, před naše dolinečka, neviděla sem synečka t. 313, před naše je studňa sróbená t. 314, před naše je pěkný trávník t. 606, před naše je mostek, prohýbá se t. 312: z toho ustrnule : před naše okny lípa zelená t. 313; také před našima: před našima jsú vysoký vokna t. 315; – záp.-č. za kopci atp. – mor. za kopce: pole za kopce BartD. 1, 190, měli to za kamna t., Čelčice só za Klenovice t., pole za vlčí doły t., za naše homne pse sčekají Suš. 404, za Hoškové, za kovářové (= za Hoškovými…) chrom. 277 ; –

b) významu časového; na př. stč. na ten čas, na ten den, na starost atp.: (kupující) někdy peněz při sobě na ten čas nemá VšehJ. 182, na krátký čas živ sa brevi vivens tempore ŽKlem. 143ᵃ, (prodavači) na

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).