Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<333435363738394041>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Vel. Z. 296; Svatopluk, král moravský, od sv. Cyrilla víře křesťanské byl naučen; Hannibal, vítěz nad Římany; Ty, pane náš! Já, žebrák, abych podporoval tebe, boháče!

Přívlastek jest významu 1. někdy podmětného, 2. někdy předmětného, 3. někdy příslovečného a 4. někdy doplňkového.

1. Pravím a) Kristus přijde, a

b) příští Kristovo.

Přívlastek „Kristovo“ ve větě b) je ve střídě za podmět Kristus věty a), je to tedy přívlastek významu podmětného.

2. Pravím a) sloužiti modlám, a

b) služba modlám.

Výraz „modlám“ jest v a) předmětem; v b) je též předmětem (služba komu?) a spolu přívlastkem (jaká služba?), je to tedy přívlastek významu předmětného (viz § 34).

Podobně ve výrazích: pohrdání světem, starost o živobytí, vzpomínka na domov atp.

3. Pravím a) cestovati do Říma, a

b) cesta do Říma.

Výraz „do Říma“ jest v a) příslovečným určením (na otázku: cestovati kam?). A týmž jest zajisté také v b) (cesta kam?); ale v b) je tento výraz spolu přívlastkem (na otázku jaká cesta?), je to tedy přívlastek významu příslovečného (viz § 44).

Podobně ve výrazích: procházka lesem, rána mečem, dar rodičům, tváře jako růže, člověk jako hora atp.

4. Pravím a) zvoliti králem (= za krále), a

b) zvolení králem.

Výraz „králem“ jest v a) doplňkem; v b) je též doplňkem (zvolení čím? za co?) a spolu přívlastkem (jaké zvolení?), je to tedy přívlastek významu doplňkového (viz § 38).

Podobně ve výrazích: volba za krále, ustanovení za soudce atp.

Výrazy příslovečné (cesta do Řima atp.), předmětné (služba modlám atp.) a doplňkové (zvolení králem atp.) stávají se přívlastky tím, že se vztahují ke jménům podstatným a berou se tu za určení na otázku jaký?

Srov. § 10.

Přívlastkův jest někdy k témuž podstatnému jménu několik. Na př.: chléb náš vezdejší (přívlastky dva, oba souřadné); – pokoj všem lidem dobré vůle (přivl. prvý souřadný, druhý podřadný); – všeliké po horách ptactvo atd. Srov. § 80.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).