Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<340341342343344345346347348>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

potvrditi příměří toho Pal. 5, 1, 111; (biskup) posvětil jest kostela pražského Pulk. 24ᵇ, mazancuov když posvětili Pís. svatokup. 52; Josef vstav i pozdravi jich Nikod. 50ᵃ, (Maria) pozdravila Elžběty EvOl. 208ᵇ, rytieři toho slúpu (sochy) pozdravili GestaKl. 70, (posel) počestně jie (císařovny) pozdravil a listóv ji podal GestaBř. 46ᵇ: (Neguzar) tiem polepši svého smutka AlxV. 1720, aby polepšil domu Ol. 2. Par. 24, 4, aby toho polepšil Let. 55; sv. Lupus pozvav svého sluhy k ňemu vecě Pass. 474, (sv. Prokop) pozva k sobě jiné bratřie Hrad. 21ᵇ, král káza ji (Margaretu), panoší pozova, pověsiti Marg. 195, (Dobeš) pozval k sobě svých vnúčat Ol. Tob. 14, 5; kněz palmú jich požehnává Vít. 40ᵇ, požehnal hospodin domu egiptského Ol. Gen. 39, 5; když stráží zalářových král přěd sě povolati kázal Pass. 391, kterých on povolává ROlB. 72ᵃ; nesmyslná žena! požičie tomu čarodějníku tak drahé rúchy! Pass. 30l, (bůh) téhože divu pójčil Prokopu svatému Hrad. 7ᵃ. požčajte mi grejcara BartD. 1, 180, požčajte mi videł, obříseł t.; když jemu ona toho povolila Pass. 323; (otec) pozdvihna pláščě uzřě, ano… t. 340, aby lidu proti králi Jiřímu pozdvihli Let. 554; (král) pobodl bieše svého koně AlxB. 2, 29; ten na ně mečě pobrúsil AlxBM. 8, 4, ten pobrúsiv na ně mečě mého života ukrátil AlxM. 7, 6; všeho bych vám přěrad pomohl AlxM. 1, 1, nad čím nás (tří bohyň) která móže, toho tobě vždy pomóže AlxV. 750, ač by jʼmu (Dariova matka Medatovi) života pomohla AlxM. 2, 15, pomoz jeden druhému i posla (labor) jeho ŠtítOp. 374, aby byl snažen pravdy pomoci každému NRada 649, ktož zlým nepochlebuje a jich bezdušstva nepomáhá ŠtítOp. 127, by jim (bůh kněžím) té křivdy pomohl HusPost. 95ᵇ, aby (ty) sirotkóm jich pravdy pomáhal OpMus. 153ᵇ, pomáhej vám pán bůh práce Us., by nám ráčila spomoci milosti u svého syna Hrad. 122ᵃ, rač nám toho spomáhati t. 1ᵇ, aby (Šimon) pomohl Kristovi nésti jeho kříže Zrc. 3ᵃ; oni toho posvědčují VšehJ. 146; Petr pohánie Táborských t. 30; (nepřítel) zle mi mé čsti tak poplatil AlxM. 7, 8; (Mojžíš) pokropi obú oltáři Comest. 81ᵃ; (Tallus) pošíři města (Říma) t. 173ᵇ; když poskyte jemu bóh toho, co jʼ prosil Štít. uč. 137ᵇ, udeří-li tě kto v líce, poskyť jemu i druhého ŠtítOp. 670ᵃ; ten mých ran vždy ponocuje UmR. 275; (žena) pokrmujíc děťátka svého Ol. 1. Reg. 1, 23; mnozí svého stavu poklínají Kruml. 254ᵃ; (synové) ponutili mnohých Ol. 1. Mach. 1, 12: (Joab) potišťe jich ſugavit eos t. 1. Par. 19, 14; k svědomí svých hospodářuov poženeš VšehK. 58ᵃ; móžeš škod svých postihnúti t. 76ᵇ; všem všeho potakati t. 89ᵇ; (slunce) povzdalujě svého běha AlxBM. 7, 5; (král) malečko ořě povztáhna AlxV. 1474; toho poživ VšehJ. 26; (lidé) pomlúvají bez viny úředníkuov VšehK. 244ᵇ; (Bessus) potu s čela rukú potra AlxBM. 4, 34 (ale ve smyslu „zahubiti“ s akk.: potru pýchu vaši Ol. Lev. 26, 19, potřě ľud jich AlxŠ. 1,3, zástupy jich

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).