Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<337338339340341342343344345>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Exod. 16, 12, masa mého se nasyťte HusE. 1, 229, vóle bude nasycena všie rozkoši t. 3, 125, (člověk) sladkosti pravé hude nasycen HusPost. 70ᵃ. poď a nasytíva sě utěšenie tvých prsí Kruml. 360ᵇ, andělé nemohú sě nasytiti na ň (boha) hlédanie t. 306ᵃ; najiedali sme sě chleba Pror. Jer. 44, 17; hliněnú pernici nabrati vody Otc. 426ᵃ; ten ť ducha svatého bude naplněn Pass. 275, pravicě napilňena jest daróv ŽWittb. 25, 10, napilňeni jsme potupy t. 122, 3, naplnila sě svatba hostí Krist. 81ᵇ, naplňte ty kbely vody t. 36ᵃ, když by svých drochtóv naplnil koš Hrad. 46ᵇ, tak naplníš srdce ctnosti NRada 146, naplněna jest svatba sedících HusE. 2, 379 (v citátu), když srdce naplněno bude hněvu t. 3, 181 (též; mimo citáty má Hus při plniti instr.), jablek jabloně naplňeny budú Ol. Lev. 26, 4, naplnie sě ústa má chvály ŽKlem. 53ᵃ, i naplněni jsú všickni hněvu EvZimn. 25, Luk. 4, 28, lačné naplnil dobrého t. 4, Luk. 1, 53, muž dobrých skutkóv naplněný Otc. 304ᵃ, lid smutku a bolesti jsa naplňen JeronMus. 65ᵃ, zámutku ste naplňeni ChelčP. 128ᵃ, Adlička byla naplňena lepoty Baw. 67ᵇ; onen klevet jak nasut ŠtítOp. 356ᵃ; voda ledu nakladena AlxV. 2208, (skříně) drahého kamenie nakladena AdmontB. 136ᵇ; žádáše nacpati své břicho mláta Lit. Luk. 15, 16; (kola mučidelná) nabita biechu všady železných hřebuov Kat. 156; duchu proročského nadczſſen (sic) EvOl. 14ᵃ; (list) čsných slov napsán byl statečně LAl. b; kámen odžene povětřie a vietr napušťený jedu GestaBř. 113ᵇ; (císař) mějieše zahradu rozličných štěpóv nasázenú t. 54ᵃ.

Jindy tu bývá instrumentál; na př.: tukem a tučnostiú naplň sě ŽWittb. 62, 6, (učedlníci) naplněváchu sě duchem svatým Koř. Skutk. 13, 52; (Maria) nevie, nakrmieci čím své dušě hladovité Hrad. 46ᵃ; aby je vykúpil, svým tělem nasytil HusE. 3, 125 atp., v. § 281.

K ß) napéci čeho. Na př.: nabeř pryskýřicě Pror. Jer. 46, 11, nabéřeš (s) sobú rozličného pokrmu tolles Mus. Gen. 21, 6, nabrati vody Us.; ty nejmáš čím vody načřieti Krist. 52ᵇ, vody načřieti Otc. 373ᵇ, načřete vody z studnic haurietis ŽWittb. Isa. 3, načři ohně z ohniště MamA. 24ᵇ, tvým velblúdóm načtru vody hauriam Mus. 24, 19, kto načře spasenie Ol. Prov. 8, 35, natře krve Mus. Lev. 4, 5, natřěmy sladké vody SequE. 58ᵃ, mužie načtřěchu vody Ol. 2. Reg. 23, 16, chtiec vody načtřieti Lit. Jan 4, 7, aby vody nastřěl OtcB. 54ᵃ, on jie (vody) načierá Otc. 370ᵃ, načierají sobě spasenie života JeronMus. 31ᵃ, ten načierá milosti z hospodina Ol. Prov. 12, 2, kotlíkem vody načieraje (part.) Krist. 29ᵃ, načierati budete vody ŽKlem. 135ᵃ, Isa. 12, 3, přijide žena… načierat vuody EvZimn. Jan 5, 7, načerpati vody Us.; vína nalej Pror. Dan. 14, 10, nalej vody Br. Ezeeh. 24, 3, nalejieše vody Otc. 198ᵃ, vody teplé naliv ML. 97ᵃ, naliti vody Us.; napekl chleba Pror. Isa. 44, 15, když těch koláčiev napekú Hrad. 137ᵃ, dosud tak; nepřietel nasě kúkole mezi pšenici EvZimn. Mat. 13, 25, nasál

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).