Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<308309310311312313314315316>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Comest. 11ᵃ; ve rčení za otec, já budu jemu za otec Hlah. 1. Par. 22, 10; – tvořec, (císařová) věřila je v tvořec svatý KatBrn. 340; – vězeň, ve rčení za vězeň, že jeho jmějieše za vězeň Baw. 381; – vítěz, pas vítěz dědičstvo tvé pascere Israhel ŽKlem. 77, 71 je mylným pochopením textu lat.

Mimo tyto a podobné příklady je sg. akk. jmen sem patřících vždycky stejný s gen. A také jména připomínaná mají tvar genitivní. Na př.: jenž zradil boha ApŠ. 47, jimiž (ústy) boha cěloval t. 53; přěd ciesařě DalC. 83; na krále Uherského t. 46, svého krále smy nalezli Pass. 459, mužě za ženu vzem sobě ApD. c atp.

b) Při jménech živočišných je v době stčeské pravidlem akkusativ starý had, kóň atp., a ten vyskýtá se hojně i ještě potom, doklady zde následující sahají dílem až do poč. stol. XVII, dílem až do doby naší. Na př.: bažant, nenie užitečné v té nemoci vařiti kapaun neb slepici, buďto bažant nový, řeřábek nebo kuroptvu Černý Nem. 165; – beran, beránek, beran ofěrováše arietem Pass. 268 a PassKlem. 103ᵇ, beránek upekše Hrad. 75ᵃ, (aby) beránek jědl agnum Koř. Mark. 4, 2; – býk, kažte ke mně ten bujný býk přivésti Pass. 80, pojma býk otcě tvého Ol. Súdc. 6, 25, jiný býk mi ofěruj Comest. 120ᵃ; – črv, črvek, črvíček, v svém svědomí ten črv maje ŠtítV. 101, aby ofěroval črvek Comest. 152ᵃ, puč mi, milá, nožíček, ať vykrojím červíček Suš. 767 (význam živočišný je tu zastřen); – drak, (Tristram) zabil ten drak škodlivý Trist. 81; – drozd, když Tristram zastřeléše ptáček, buďto drozd nebo hřivnáček t. 216; – had, jědovatý had odtad vyhnal serpentem Pass. 422, učiň had mosazný Comest. 96ᵇ; – holub, (Dialektika) v pravéj rucě holub mějieše Vít. 5ᵇ; – hřivnáček, v. drozd (zde výše); – hynšt, rytieři dáti hynšt Štít. uč. 141ᵃ; – chrtek, posielám chrtek mladý Třeb. Švamb. z r. 1518; – jestřáb, (holubé) za král vzeli jestřáb sobě Baw. 33ᵃ, vzav jestřáb na ruku Háj. 76ᵃ; – kapr, rozkázal zlatý kapr na štítu míti t. 191ᵇ (spolu zastřen i význam živočišný); – kapún, v. bažant; – klusák, račte mi klusák odeslat Třeb. Štemb, r. 1560; –kohút, žena jeden kohút pekla ROlC. 278ᵃ; – komár, cediece komár a velblúd sehltajíce Krist. 83ᵃ; – koník, vzem pěkný koník svuoj GestRom.; – lev, lev a saň podtlačíš Kruml. 68ᵃ; – levhart, ve štítě jměl levhart jeden Baw. 361 (zastřen i význam živočišný); – mezek, na mój mezek vsaďte Šalomúna Comest. 194ᵇ; – osel, oslík, vzem ji (muž ženu) vloží na osel BiblC. Soudc. 19, 28, vedli s sebú volek a oslík ROl. 144ᵃ; – pes, sem-li ten pes ukradl, bohdaj, abych opsěl Rožmb. 176; – pták, jakž brzo takýto pták výr nad sobú sediec uzříš Pass. 391; – rak, zmý ten rak Rhas. 73 (= vřed, zastřen i význam živočišný); – řeřábek, v. bažant; – slon, Eleazar hna pod slon i zakole jej Comest. 208ᵇ; – telček, jediný telček v domu maje PassKlem. 157ᵃ;– valach, (míti) valach dobrý

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).