Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<298299300301302303304305306>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vdovský) těží bude sdržeti ŠtítV.22; mój sluha učenějí jest Kat. 46; svatý Jakub z jiných jest věčí mnohem ApD. 106; tiem budu vděčnějí a vzácnějí Pass. 14; sukně košile bližši nebývá DalC. 36; zda jsi ty v panenství čištši než ona Štít. uč. 47ᵃ; duše jest těla dóstojnějši Štít. ř. 61ᵃ; levá ruka nic nezávidí, že j’ pravá hbitější Štít. uč. 90ᵃ; kdy radost bude najhodnějši Štít. ř. 118ᵇ; řka, že jest jich řěč horši hada OtcB. 200ᵃ; cěsta aby nám lehčějši byla t. 172ᵃ; vyzina lepši bude než kozina Mast. 4ᵃ; všeliká novina liubši jest nežli věc jiná Jid. 70; (vdova) donidž jest byla mlazši Štít. uč. 50ᵃ; však jest pokora potřebnějši t. 46ᵇ; (duše) prázdnějši bude těchto věcí Štít. ř. 186ᵇ; moc dvojitá silnějši jest než jednostajná Štít. uč. 27ᵃ; (dušě) tiem bude silnějši a slavnějši OtcB. 134ᵃ; ona jest snažnějši Pass. 542; jeho matka jest světlejši než dennice Kat. 18; ta muka jest těžši než která na světě muka Štít. uč. 156ᵃ; již jest bližše spasenie, nežli jsme sě kdy nadieli Štít. ř. 66ᵃ; oko jest čistše než noha t. 62ᵃ; aby (slovo) tiem hrubějše bylo t. 119ᵃ; lepše j’ duchovnie sbožie než tělesné t. 67ᵃ; jest lepše poslušenstvie než která obět t. 71ᵇ; slunce v sobě světlejše jest než v těch poprslciech Štít. uč. 250ᵃ; to vzácnějše bude t. 228ᵇ; hyne nám čas života, tak ež bližše jsme smrti Štít. ř. 83ᵇ; (vy, dietky) ste sobě najbližše Štít. uč. 122ᵇ; abychom byli dokonalejše Modl. 31ᵃ; pohané jsau na ně (židy) laskavějše než na křesťany KabK. 33ᵃ; (andělé) jsú pokornějše Štít. ř. 149ᵇ; ty panny jsú psotnějše Štít. uč. 36ᵇ; když (děti) by byly starše t. 121ᵇ; (hvězdy) jsú světlejše než nebe t. 77ᵇ; – člověk jest pán světa: ty si otec samého črta Pass. 347; nestydlivé oko jest srdcě zlý posel t. 320; obec jest každého ohrada DalC. 17; otka suchá jest znamenie mého chlapieho urozenie t. 24; země jest máti každého t. 67; noc jest děju všemu mátě AlxBM. 3ᵃ; Jezus Kristus jest syn buoží Pass. 127; mistře, jsem ti dvorný holomek Mast. 7; tvój ť syn jest buoh i člověk Hrad. 58ᵃ; zloděj jsi a smyslem blúdíš t. 113ᵃ; pannu, jež jest děvečka, právo pohnati Rožmb. 57; ty s’ má dci i má nevěsta Vít. 28ᵃ; pokánie jest zlého pykánie Štít. uč. 127ᵃ; viera jest základ a kořen všeho dobrého t. 7ᵃ; však já sem král nad králi AlxV. 11ᵇ; die Aristotileš, že hněv jest zahorčenie krve u srdcě HusE. 1, 124; pýcha jest kořen i počátek všech hřiechuov t. 3, 178; bóh jest dóm, v ňemž světí přebývají t. 1, 135; (kacíři) držie, že Kristus nenie syn boží t. 1, 47; budeš vódcě náš Ol. Num. 10, 31; já sem sluha váš OtcB. 47ᵇ; my smy děti tvé sestry t. 56ᵃ; Arnulfus svatý otec jsa Pass. 331; i jsa mého spasenie zřětel Modl. 57ᵃ; jsúc královna všeho světa, jsúc všěch andělóv osvěta Hrad. 122ᵇ; a jsa sám těm dědinám hospodář Rožmb. 99; jáz chci jeho učenník býti Pass. 351; v ty časy zlý Julian počě veliký násilník křesťanóm býti t. 283; ktož chce býti přietel tohoto světa, bude boží nepřietel Štít. uč. 2ᵃ; ana nemúdrá bláznicě chtieci býti čsná vdovicě Hrad. 105ᵇ; poslední byl ješče

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).