Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<295296297298299300301302303>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

t. 2 rkp. V; má sám sedm přisahati Řád pz. 35, t. 36; svú nevinu má pokázati sám sedm t. 34; aby tu mohl sám desát za sto let živ býti Háj. 104ᵃ; aby sám třidcát přišel t. 293; by Čech sám sedmý na téj hořě DalC. 2; jmá tú cěstú sama desáta jíti t. 12 (lze čísti také desátá); –

tomu král rád povolil Pass. 575; já bych velmi rád tomu, by… Hrad. 111ᵇ; chceš-li rád pevnému domu NRada 1652; s ním rád choditi chtieše Hrad. 10ᵃ; svatý Prokop nechtě rád opatem býti t. 8ᵃ; kněz rád chtieše pomeškati t. 145ᵇ; jinoch chtieše ji rád pojieti t. 101ᵇ; chtě rád býti za mostem AlxM. 4, 20; odění chce rád všeliký AlxV. 1387; (druh) chtě sě rád dobrati břěha t. 1816; ustalý rád pitie sáhá t. 79; krt v dobrých lukách rád ryje, vlk na ovce rád vždy vyje t. 54 sl.; pták rád slyší, kdežto skřečí t. 283; poddal by sě rád všeliký t. 475; lovec rád sě trudí Pil. b.; radějí bych chtěl umřieti t. 181; radějí chci umřieti Pass. 469; radějí řku Štít. ř. 32ᵃ; buď ty radějí živ Otc. 144ᵇ; že by chtěl radějí umřieti OtcB. 19ᵇ; (Simeon) chtě radějí na ’n svět jíti Hrad. 70ᵃ; radějí chtěl v žalář vsazen býti Štít. ř. 165ᵇ; radějí umřel t. 9ᵇ; (sv. Dominik) o svatých otcích najradějí čtieše Pass. 404; aby radějí dal sě upáliti Modl. 72ᵃ; radějši bych to zvolila Hrad. 59ᵇ; neb bych velím radějši ot mečě sešla Pass. 19; radějši já (Kateřina) slibuji Kat. 18; radějši bych chtěla umřieti OtcB. 144ᵇ; a jáť bych radši umřěla t.; aby ty (dušě) radši s mladicěmi běžala Kruml. 286ᵃ; ó smrti! proč mě radějši netiskneš Modl. 132ᵇ; (sv. Nětišě) by smrt radějši trpěla Pass. 281; že by radějši k smrti svolila Troj. 140ᵇ; rádo by sě dietě skrylo AlxV. 490; oně (dvě ženě) vypravišta i neradě Otc. 228ᵇ; abychom sě radějše spolu sňala OtcB. 144ᵇ; radějše mi hlavu setněta Pass. 581; uši radějše poslúchají zlých piesní Hrad. 97ᵃ; vzala sta radše tělesnú smrt OtcB. 123ᵃ; abyšta (3. os.) radše šla do ostrovu t. 169ᵃ; móžete sěm rádi hleděti Mast. 134; radějše chcemy zemřieti Pass. 436; radějše chceme zemřieti OtcB. 72ᵃ; chcem radše zemřieti t. 165ᵇ; chcmy radějše božie kázanie plniti Alb. 51ᵇ; vždy radějše věříme pochlebníkóm Štít. uč. 144ᵇ; neděli radše světíme než sobotu ŠtítV. 296; my radče jděme preč Pam. 3, 107; radějše sě máte potupiti Modl. 163ᵇ; radějše služte mocnému Hrad. 94ᵇ; (panny) jsú radějše smrt trpěly Alb. 10ᵃ; lidé by radějše almužnu dávali Štít. uč. 54ᵇ; nč. jsem rád, jsme rádi, čtu rád, jdu rád atp.

Dále bývá tato vazba zvláště často při slovesích:

býti: jsem chůd, jsem léň, jsem chuzí. Na př.: kterýž potok voden bude AlxV. 229; byv silen Alb. 21ᵃ; buď silen Ol. 1. Reg. 18, 17; kak jest (bóh) šlecheten a milosrden Alb. 72ᵃ; (hospodář má býti) zředlen… směren… rozšafen ŠtítV. 52 a 53; že je krásen květ na dřevě ŠtítMus. 80ᵇ; kto nenie tak rozumen t. 106ᵃ; aby oř pohodlen byl Štít. uč. 54ᵃ; když kto túžeben bude BrigF. 28; (pokoj) jest duši pochoten t. 36; (lid) jest

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).