Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<282283284285286287288289290>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

dal dvanácteru pokolení Br. Num. 34, 13; súdiece dvojenádcte pokolenie Lit. Luk. 22, 30.

Když počítáme předměty skupené a hromadné. Na př.:

ze mne bude kněžstvo patero, ale brzo zhyne čtvero DalJ. 6; v uobojiem kněžství DalC. 28; osmer lid jest, ješto boha hanie Alb. 89ᵃ; bóh poslal jej (Jeremiáše) ku pateru lidu Štít. ř. 206ᵃ; o pateru lidu Alb. 90ᵇ; osmerý lid jest, jenž boha hanie ML. 57ᵇ; ku pateru lidu v křesťanství Štít. uč. 144ᵃ; dvůj lid Br. Gen. 25, 23; obój lid Ol. 1. Reg. 4, 3; dvój lid Alb. 91ᵃ; obojemu vojsku kažmy s mírem státi DalC. 28; dvojě vojě AlxH. 4, 27; dvojě voje AlxV. 1281; Marta ten truoj otdiel spravováše Pass. 333 (t. j. statek byl rozdělen ve tři díly, Marta spravovala všecky, spravovala trojí oddíl = skupení tří oddílův); súdíce dvojnást národ židovský duodecim tribus Israel EvVíd. Mat. 19, 28; súdíce dvójnádcet národ židovský t. Luk. 22, 30; dvé holaubátek Bibl. Jg.; dvý pacholátek Pref. Jg.; dvý pacholat ŽerKat. 103; pak-li by pán buoh vobý těch dětí ráčil rozlúčiti s tímto světem KolČČ. 207ᵇ (1554); dvé dítek Us. spis.; až do tré telat KolA. 1514 (tré neskloň.); za trý prasat KolČČ. 110ᵇ (1549); to všeckno poraučí dětem svým, čtverejm KolČČ. 57ᵃ (1561); všeho dobytka vezmeš s sobú sedmero, a sedmero samciev a samic Ol. Gen. 7, 2; ve čtvery lidi HusPost. 35ᵇ; patery šaty Br. Gen. 45, 22, nč. patery šaty atp.; jdiechu jedny panie Pass. 201; (sv. Dominik) jedny kacieřě přěhádal t. 413; jehožto tělo panny jedny pochovaly t. 273; jedny sprostné staré ženy… řechu tamt.; (bóh) v rozličných anděléch rozličné činí věci: v gednych (sic) sě ukazuje, v druhých atd. ŠtítBud. 108; sta sě na jedny hody (svátky) 17b; by boj tvirdý s obú stranú, nejednu smirtedlnú ránu obojě sobě tu dachu AlxB. 82; protož oboji, pacholci i děvky, bohu služte ŠtítMus. 20ᵇ; na pole vyjedú oboji (t. oboje vojsko) Baw. 164; král o téj válcě počě netbati, obojim (židům i křižovníkům) řka DalC. 86; nic v tom proti právu oboji neučinie VšehK. 197ᵃ; od desk oboji spolu (mají) zaplatiti ListJHrad. 1388; oboji znamenajte Štít. uč. 5ᵇ; oboji sě o smrt dělé AlxV. 2042.

Když počítáme předměty párové a pomnožné. Na př.: jmám čtvery škorně Hrad. 124ᵃ; čtvera pkelná vrata AlxB. 4, 11; dveře sú čtvery Mand. 33ᵃ; v jedněch starých knihách Pass. 229; (ti budú držeti) patery knihy Mojžiešovy HusPost. 56ᵇ; knihy devatery Všeh.; čtvery peníze KolČČ. 22ᵇ(1552); jeli jsme ještě dále na čtvery i patery hony Pref. 52; (kostelík) od nás byl asa hony sedmery neb osmery t. 27ᵇ; jeli sme dále asa patery neb šestery hony t. 126ᵇ; nechali sme jie (insule) snad paterajch honuov po levé ruce t. 28ᵇ; několikery hony t. 31ᵇ; jezero (vedlé bojiště) honóv dvojich široko krví sě téci vidieše Ol. 2. Mach. 12, 16, ale: od Jeruzalema pět honóv Ol. 2. Mach. 11, 5; vidle dvoje KolEE. 28ᵃ (1731);

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).