Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<276277278279280281282283284>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

léta t. 3. Reg. 15, 1; v devátýchnázt knihách Pass. 392, devátýnáste (blázen) Vít. 43ᵃ; druhé léto po deseti AlxV. 165; –

b) pátý nádcatý, -dcětý, -dctý atp.; na př.: druhý nástý (blázen) Vít.42ᵇ, v druhém nádctém měsieci Ol. Ezech. 29, 1; třetí nástý (blázen) Vít. 43ᵃ, třetí nádctý (los) Ol. 1. Par. 24, 13, od třetieho nádcetého léta Pror. 81ᵃ, třetie nádcté léto Ol. Gen. 14, 4; čtvrtý nádctý den t. Ex. 12, 18, čtvrtý nádcatý den t. Num. 9, 3, čtvrtý nádctý (los) t. 1. Par. 24, 13, v čtvrtém nádctém rozdělení Kruml. 211ᵇ, ve čtvrtém nástém létě Pror. Isa. 36, 1; kapitola pátá nástá Pror. Isa., pátý nádctý den Otc. 298ᵇ, pátý nádcatý den Ol. Lev. 23, 6, pátý nádctý (los) t. 1. Par. 24, 14, pátého nádctého dne t. 1. Mach. 1, 57; kapitola šestá nástá Pror. Isa., od šestého nádstého léta Otc. 419ᵃ, šestý nádctý (los) Ol. 1. Par. 24, 14; sedmý nádctý (los) t. 24, 15; kapitola osmá nástá Pror. Isa., léto osmé nádsté t. 81ᵃ, Daniel biskup osmý nádstý PulkR. 136ᵃ, osmá nádctá přímluva t. 24ᵇ, osmý nádctý (los) Ol. 1. Par. 24, 15, léta osmého nádcetého t. 2. Par. 13, 1; kapitola devátá nástá Pror. Isa. léto deváté nádsté Pror. 102ᵇ, devátý nádctý (los) Ol. 1. Par. 24, 16.

Některé doklady jsou nezřetelné; na př.: patenadciete léto Pass. 483, cžtwrtenadczte léto Ol. Gen. 14, 5; lze čísti: páténádcěte, nebo páté nádcěté, čtvrténádcte, nebo čtvrté nádcté.

c) patnádcatý, -dcětý, -dctý atp.; na př.: jedenácté léto AlxV. 813, jedenástý (blázen) Vít. 42ᵇ, kapitola jedenástá Pror. Isa., jedenáctý (los) Ol. 1. Par. 24, 12, jednádctého dne t. Ezech. 29, 1; dvanádctý (los) t. 1. Par. 24, 12, kapitola dvanástá Pror. Isa.; kapitola třinástá t.; kapitola čtrnádstá t.,čtrnádcětý den Koř. Skutk. 27, 33; kapitola sedmnástá Pror. Isa.; nč. jedenáctý, dvanáctý atd.; –

d) 19. = bez jednoho dvadcátý; na př.: bez jednoho dvadcátý (rozdiel) Ol. Lev. 19 (nápis), t. 2. Par. 19 (nápis) a Ex. 19 (nápis), bez jedné v dvacáté kapitole Rozbor 722.

= desátý nádcěte, desátý nádcětý, atd.; dvadcátý atd.; na př.: (blázen) desátýnáste Vít. 43ᵃ, (biskup) desátý náztý Pass. 327; kapitola dvadcátá Pror. Isa., ve dvadcietém létě Ol. 1. Reg. 7, 2; nč. dvacátý.

atd. – 90. = třidcátý, -dcietý, padesátý…; na př.: (požitek) třidcátý Koř. Mat. 13, 8, kapitola třidcátá Pror. Isa., třidcietého léta Pass. 388; kapitola čtyřidcátá Pror. Isa.; kapitola padesátá t., do léta paddesátého Ol. Num. 4, 39; (požitek) šestdesátý Koř. Mat. 13, 8, kapitola šestdesátá Pror. Isa.;

do šestéhodcát léta ad sexagesimum annum Ol. Lev. 27, 3 (chyba), do léta pátéhodcát ad annum quinquagesimum t. Num. 4, 35 (též), od dvúdczátého léta t. Num. 1, 3 (též).

atd. – 29. = prvý-mezi-dcietma atp.: prvýmezidcietma (blázen) Vít. 43ᵇ; druhéhomezcietma dne Ol. Jud. 2, 1; třetiemezidcietma přiemluva

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).