Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<272273274275276277278279280>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

čtyří králové Br. Dan. 7, 17; – tři věci AlxV. 8, čtyři ženy t. 645, všecka štyři elementa AlxB. 2, 25.

V češtině nové shoda touž měrou úplná není; číslo dvojné většinou zaniklo a při tři a čtyři přestal se lišiti rod, i jest tedy: dvě ryby (dvě du., ryby plur.) a tři synové a tři dcery (bez rozdílu rodu).

Jako s číslovkou dva, tak váže se předmět počítaný také s oba.

U číslovek ostatních, pět, šest…, deset…, které jsou substantiva, má býti předmět počítaný v gen. plur. (gen. partitivní); na př. pět let, desět let, sto let atp.

Tak často bývá; na př.: což viece desieti hřiven Rožmb. 191, aby desěti let nepřevyšoval MC. 87, dvě a čtyřidceti let MandStrah. 41ᵃ, dvě a sedmdesáte království t. 45ᵇ, dvě a patdesát let Kladr. 4. Reg. 15, 2, za třidcěti peněz Ans. 130, David ustanovil čtyřimezidcietma kněží Pass. 275; ješče pětidcát let nejmáš Krist. 79ᵇ, do osmidcát let Štít. uč. 50ᵃ, puost dní čtyřdcát Štít. ř. 125ᵃ, oněch starcóv čtyřmezidcietma Pror. 158ᵃ; pán náš naučil ho (sv. Bernarta) těmto patnádcte páteřóv ML. 14ᵃ, na pamět dvěmanádct pokolení Ol. Sir. 45, 13, mám syna v devieti let JiřBrn., v sedmi let dietě AlxV. 1898, po sedmi let král jěde přěd ciesařovu radu DalC. 24, žaltář o desieti strun ŽWittb. 32, 2, na pětinádst let bieše Marg. 21ᵃ, ve stě let nenarázěl sě rytieř taký DalJ. 110, jeho čest budú po stě let mluviti DalC. 74, ve třechnádcet letech Štít. ř. 49ᵃ, po šesti set haléřóv Rožmb. 278, ve dvúnádcte rodiech Ol. Ex. 28, 21 (shoda v pádě, ale neshoda v čísle); mój rod pětiú pramenóv bude kvísti DalC. 6, kád sedmí pečetí zapečeťenú ML. 19ᵇ, pod pětí hřiven Rožmb. 233, 235, přěd šestí dnóv EvZimn. Rozb. 701, s uosmí muží Pror. 91ᵇ, tvój otec zlý let před šestí též mi činieše Baw. 38; s tisícem kop grošuov VšehK. 146ᵃ; (Čechové) ve čtvrti léta na vojnu zapověděchu DalC. 79.

Jindy předmět počítaný, který by měl býti v gen., nabývá attrakcí pádu téhož, jaký má číslovka. Na př:

k desieti pannám Pror. 230ᵃ (pannám m. panen attrakcí k dat. desieti), svým pěti smyslóm Alb. 86ᵃ, dvěmnáct rytieřóm Kat. 136, šesti poslóm oči zbodú AlxV. 2080, nč. ke stu lidem; po sedmi letech DalJ. 24 (letech m. let attr. k lok. po sedmi), po stu letech t. 74, v uosmináste Kat. 8, po pětinádst stupních Krist. 4ᵇ, ve dvúdcát letech ŠtítV. 31, ve třechdcát letech Krist. 36ᵇ, v pětimezcietma letech Ol. 2. Par. 25, 1, v sedmidcát letech t. Gen. 11, 26, v devietidcát letech t. 17, 1, bieše Mojžieš u osmidcát letech a Aron ve třech a v osmidcát t. Ex. 7, 7, v tisíci kopách VšehK. 121ᵇ; přěde třmidcát lety Pass. 64 (lety m. let attr. ke třmi), se dvěmanádcět pannami Pass. 347, se čtyřmidcát podstavky Ol. Ex. 36, 24.

V případech, kde předmět počítaný má attrakcí pád nenáležitý, bývá číslovka buď chybně skloněna nebo neskloněna; viz § 242. Na př.:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).