Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<275276277278279280281282283>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Řidčeji bývá v jazyku starším věta bezpodmětá a přísudek v sing.; na př.:

dřéve než šest dní pominu AlxV. 2187; jiuž bě šest dní pominulo t. 1995; devět měsiec minu Pil. d.; sedm klasuov ktvieše Lit. Gen. 41, 5.

V jazyku novém je vždy věta bezpodmětá a přísudek v sing.; na př.: pět…, deset…, stobojovníkův jest raněno.

Když číslovky dva dvě, třie tři, čtyřie čtyři jsou členem výrazu složitého, tedy ve výrazích dva-ná-dcěte atp. žádáme větu s podmětem a přísudek v plur. Tak bývá někdy v jazyku starém; na př.: stáchu na měle dvě stě korábóv AlxV. 583; těch dvanádcte žebr nahnuty sú jako polúobručie Sal. 773; 16 lotrů vsedli na vůz WintObr. 2, 163 (z r. 1523); tak sě dokonaly třináste otázek AlchAnt. 116ᵇ; jědechu jich u počtě dvanádcste (sic) Lit. 2. Reg. 2, 15.

Jindy tu bývá přísudek v sing.; na př.: s obú stranú jedieše dvanádcet muží AlxV. 1222. Jiné doklady v. v § 147 č. 11 b).

Číslovky řadové.

Jsou na otázku kolikátý? Na př.: druhý, pátý, stý.

Jak se vyjadřují, ukazují následující příklady:

= první, nebo prvý; na př.: první den AlxV. 1142, od Bořivojě prvnieho DalJ. 23 rkp. Ff., první rybu, jižto jmeš Krist. 61ᵃ, kapitola šestdesátá prvnie Pror. 45ᵃ, vy cná mužě… budeta prvnie na mém dvořě Pass. 283; kapitola prvá Pror. Isa., kapitola stá prvá Baw. 275, prvý blázen Vít. 42ᵃ, prvá studnicě t. 44ᵃ atp., dosud tak; –

atd. = druhý, třetí, čtvrtý, pátý,… desátý ; na př.: kapitola druhá Pror. Isa., druhý blázen Vít. 42ᵇ; třetí blázen t. 42ᵇ, kapitola třetie Pror. Isa., třetí (blázen) Vít. 42ᵇ; čtvrtý blázen tamt., kapitola čtvrtá Pror. Isa.; kapitola pátá t., pátý (blázen) Vít. 42ᵇ; šestý (blázen) t., kapitola šestá Pror. Isa.; kapitola sedmá t., sedmý (blázen) Vít. 42ᵇ; osmý (blázen) Vít. 42ᵇ, kapitola osmá Pror. Isa.; kapitola devátá t., devátý (blázen) Vít.42ᵇ; kapitola desátá Pror. Isa., desátý (blázen) Vít. 42ᵇ atp., dosud tak; –

atd. – 19. = a) pátý-ná-dcěte n. pátý po desěti atp.; na př.: kterého by chtěl bóh voliti druhýmnádcet apoštolem Štít. ř. 235ᵇ, v druhémnázte létě Hrad. 72ᵃ, druhýnádcet den Ol. 3. Esdr. 8, 62, druhýnádcět měsiec t. Esth. 2, 12; třetiehonádste dne Krist. 23ᵃ, třetínádst den JM. 399, třetienádcte neděle HusPost. 169ᵃ; v čtvrtémnádcět výkladě Alb. 83ᵃ, čtvrtýnáste (blázen) Vít. 43ᵃ, čtvrtýnázt den Hrad. 69ᵃ, do čtvrtéhonádcte dne Ol. Ex. 12, 6, čtvrtéhonádcete dne t. 3. Esd. 7, 10; puol pátynádste českých mil Krist. 32ᵇ, léta pátéhonádcet Ol. 2. Par. 15, 10; šestýnáste (blázen) Vít. 43ᵃ; papež sedmýnáct PulkR. 64ᵃ, sedmýnáste (blázen) Vít. 43ᵃ; osmýnáste (blázen) t. 43ᵃ, osméhonádcet léta Ol. 2. Par. 34, 8, osméhonádcte

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).