Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<265266267268269270271272273>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Čísla 21, 22…, 31, 32… atd. (t. j. čísla složená z jednotek a desítek od 21 do 99) vyjadřují se, jak ukazují příklady:

dvadcěti jeden..., třidcěti dva... na př.: čtyřicet čtyři groše VšehJ. 395; (dlužen) dvaceti pět grošuov KolČČ. 210ᵃ (1554); po dvacíti pěti kopách t. 325ᵃ (1562); dvacet jeden, třicet dva Us. nč.; –

dvadcěti a jeden…, třidcěti a dva…, na př.: jich bylo třidcet a dva Háj. 35ᵇ; let čtyřidcet a tři t. 27ᵇ; mužuov osmdesát a sedm t. 41ᵃ; –

dvadcěti s jedniem…, na př.: osmdesát let s čtyřmi Hrad. 70ᵇ; –

jeden a dvadcěti…, na př.: jednoho a padesát člověkóv uzdravil jest Pass. 31; dva a sedmdesát jich bylo AlxV. 655; dva a sedmdesát nemocí Hrad. 145ᵇ; dvě a dvadcěti let Ol. 3. Reg. 14, 20; tři a třidcěti let Pass. 168; kraloval tři a třidcěti let Ol. 1. Par. 3, 4; tři a sedmdesát Háj. 201ᵇ; čtyři a čtyřidcěti let Pass. 171; po čtyřech a po čtyřech dcát let t. 591; pěti a dvúdcáti loket Ol. 2. Par. 3, 15; na pět a dvaceti (kopách) KolČČ. 242ᵇ (1556); skopcóv šest a osmdesát Ol. 3. Esd. 8, 66; z šesti a ze třídcát t. Num. 31, 39; v šesti a osmidesáti letech t. Gen. 16, 16; sedm a osmdesát (let) Pass. 350; chrám jesti ť osmi a sedmdesáti (loket) z šíři Mand. 32ᵇ; osm a devadesát let Ol. 1. Reg. 4, 15; těmi devieti a devietidcát (ovcěmi) Krist. 61ᵇ; neostavě devieti a devatdesát (t. ovcí) na púšči t. 61ᵇ; nč. jedenadvacet, dvaatřicet atd.; –

bez jednoho dvadcěti, dvadcěti bez jednoho… = 19, na př.: osmdesáte grošóv bez jednoho VšehJ. 395; bez jednoho třidceti let kraloval Ol. 2. Par. 29, 1; bez jedné třidcěti liber bylo viginti novem t. Ex. 38, 24; bez jedné paddesát kročějí vzdál Pass. 471; po bez jedné čtyřidceti neděléch ŠtítV. 188; ryb sto a padesáte bez tří EvVíd. 50; let sto bez jednoho Mart. 24ᵃ; –

dvadcěti méňe jednoho… = 19. na př.: 49 = padesát sudů piva méňe jednoho KolČČ. 165ᵃ (1552); 295 = 5 kop (= 300) záhonuo méňe pěti záhonuo t. 215ᵇ (1554).

Čísla 21 29 vyjadřovala se stč. obyčejně spřežkami jeden-mezi-dcietma, dva-mezi-dcietma atd. (= 10 + 1 + 10, 10 + 2 + 10 atd.). Doklady jsou jen pro tvar zkomolený -dcietma, -mezi-dcietma; to přechází dalšími změnami v -mezi-cietma, -mez-dcietma, -mez-cietma, -mez-cítma, -mecítma. Na př.: čtyřimezidcietma let Kruml. 105ᵇ; čtyřimezidcietma Ol. Num. 25, 9; David ustanovil čtyřimezidcietma kněží Pass. 275; třimezdcietma tisícóv Koř. 1. Kor. 10, 8; jedenmezcietma Ol. Esd. 1, 16; druhého mezcietma dne t. Jud. 2, 1; honóv pětmezcietma Koř. Jan 6, 19; pětmezcietma let Ben. 3. Reg. 22, 42; čtyrmezcétma KabK. 3ᵃ; dvamezcítma tisícův Br. Num. 26, 14; třimezcítma tisíců t. 26, 62; čtyrmezcítma let Háj. 28ᵃ; dvamecítma tisíců Br. Num. 3, 9; dvametcietma let Ben. Súdc. 10, 3 atp.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).