Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<241240243244245246247248249>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Význam tento stupňován opakováním: jsem tu sám a sám, deminutivy: samičký, saminký, samotinký.

Sám znamená = pouhý. Na př.: chléb ze samého žita, nádobí je samé stříbro a zlato, bylo všecko kolem samá voda (při povodni) Us.; pitelé samo víno pijí Kom. Jg.; to je samá lež, on je samý dluh Us.; pole je samý kámen, samá tráva Us.; pole je sám kameň, sama tráva, strom je sám květ, přiběhł sám smích, sama radosť, tá roba je samy klebety BartD. 1, 164 (mor.); je ho sama kuže a kosť, je toho sám červ, sama pecka t. 2, 286 (jev.); vrána je samá čérná, bou šohaj samý švarný t. 1, 164.

V kompositech: samožitný chléb.

Sám mívá význam spontannosti, t. j. znamenává, že děj se děje z vlastní síly (vlastní vůle atd.) podmětu. Tu bývá sesíleno zvratným : sám o sobě, sám ze sebe, sám ot sebe, sám sobú atp. Na př.:

jde to samo, samo to roste, samo se to zahojí, rozumí se samo sebou Us.; sám přišel (t. j. bez zavolání) Vel. Jg.; každý sám podává měčě AlxM. 2, 5; nic se jest samo učinilo ŠtítBud. 6; co zabito jest nebo samo umřelo per se mortuum est Ol. Lev. 5, 2; sv. Augustin, což četl, sám od sebe, nikým nenaučen, rozuměl Pass. 461; což sám od sebe nemóžeš, s Jezukristem vše přemóžeš NRada 1839; to sám od sebe dělá VšehJ. 42; býlé samo od sebe vzroste Štít. ř. 189ᵇ; bych tuto věc sám o sobě zamyslil AlxB. 8, 20; sama sebú dosti světlá věc VšehK. 283ᵃ; nic bychom nemohli sami sebú Štít. ř. l52ᵇ; v ňemž (bohu) hrdí sami sebú nemohú poznánie jmieti ŠtítBud. 26.

V kompositech: samorostlý, samotok, samovrah, samochtíc, samostřiel;

samotiež, samotiežný, samotíha: co svým vlastním těžením konám, do Egypta s děťátkem jdúce snáze bylo, ež malé bylo dietě, mohli je samotiež nésti; ale do své sě země vracijíc svaté děťátko, když sedm let v stář bylo, těžko bylo samotiež nésti Krist. 28ᵇ; posmieváno sě jemu a táhl ve mlýně samotiežném ŠtítV. 226; samotíhou orat BartD. 1, 306.

Sám mívá význam = osobně, persönlich; na př.: přijdu sám. V jazyku starším bývá za to výraz mój život, svým životem atp.; v. v § 195 č. 2.

Sám bývá nesprávně místo zájmena osobního; na př.: doporučuji vám toho nadaného hocha, byste se samého laskavě ujal (m. ho) BartRuk. 151.

Místo sám bývá nesprávně samotný; na př.: samotný jsem to viděl (sám); jemu samotnému to odevzdej BartRuk. 150.

Samotný má význam = osamocený.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).