Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<231232233234235236237238239>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

seho světa Rúd. 16ᵃ; světa seho t. 20ᵃ; třetie sieho světa strana Azia jest jmenována AlxV. 598; nad všě krále sieho světa t. 1924; králevé světa sieho Vít. 17ᵇ; světu semu Rúd. 1ᵃ; byv mnoho let na sem světě Hrad. 121ᵃ; na sem světě t. 138ᵇ; kak na mále sě jsú sbyli na sem světě Jid. 15; na sem světě Modl. 144ᵇ; na siem světě Cant. Záv. Třeb. 32 (Feif. sěm);

s sie strany, na śú stranu: s sie strany Pass. 394, ListJHrad. 1389, t. 1411, Hod. 29ᵇ; z síž strany Comest. 103ᵇ; na sí stranu Pass. 313, 605, AlxV. 1476, Otc. 133ᵇ, Mart. 14ᵇ;

sen i on, seho i onoho atp.: sen hi on Jid. 51, AlxBM. 1, 34; i sen i on AlxV. 1567; i sien i on búchá v hlavu Podk. rkp. ČMusea 4. D. 4 1. 129ᵇ; sen i on na oři čilém AlxV. 1575; sen i onen DětJež. 6ᵃ; on s ohaři a sen (s) střielem Pil. b; on objězdem, sen v zásady t.; pak-li by nevložil póhonu ve dsky toho dne, ale sen na zajitřie Rožmb. 103; on (zóve) Radvana, sen Mladotu, on špalnieř juž na sě vleče a sen potřěbuje meče, na ʼnom již železa brnie a sen tepruv usýpá brně, některý již vzpírá pláty a sen juž drží štít zlatý AlxV. 1390–1397; on juž leží… a sen ješťe duši zbierá; některého koňmi tlačie a po sem sě drobi vlačie; on leží zbitú hlavú a sen mra vťal zuby v trávu; on leží zabit ot mlata a semu pak hlava sťata; on sě ještě živ obracie a sen juž mra krví vracie; onomu krev (z) srdce teče, seho kóň po sobě vleče; onomu uťata ruka, sen sě sotně drží luka AlxV. 1748–1762; se hi ono AlxBM. 5, 9; myslí sie i ono ŠtítMus. 136ᵃ; pósobenie sie i ono t. 147ᵇ; myšlenie sie i ono Otc. 94ᵇ; mysléc o Bohu sie i ono ŠtítBud. 8; neb sie i ono činí libost t. 36; sie i ona ruka Kruml. 331ᵇ; si hi oni Pil. a; i si i oni hi atque illi Ol. 3. Reg. 20, 29; si zhynuchu boj vzemše, jemu hlavu stěchu jemše AlxH. 7, 16; tito jsú z Élamicka a si z Mezopotamicka, oni sú Kapadocěné a si pak sú Ažiené, ti z Egypta, oni z Frygie…, si se z libské země…, si z Arabie, oni z Krety svD. 12–21; tito na koniech a si na voziech ŽKlem. 19, 8, ŽKap. tamt.; ľuda seho i onoho AlxH. 3, 39; sbožie onoho i seho AlxB. 5, 16; volte seho neb onoho Hrad. 15ᵇ; i seho i onoho Štít. uč. 97ᵃ; vzkušení seho i onoho Štít. ř. 220ᵃ; sieho i onoho t. 14ᵇ; obmračí nás i sieho i onoho myšlenie oblak t. 131ᵃ; onen by rád měl mnoho cti neb rozkoši sie neb oné ŠtítBud. 182; sich i oněch BrigF. 108; mnoho jest věr sich i oněch ŠtítMus. 84ᵃ; mnoho věr i sich i oněch Štít. uč. 7ᵃ; kak mnoho pokušení sich i oněch t. 105ᵃ; bez pokušení sich i oněch t. 125ᵃ; věřících sich i oněch ŠtítMus. 131ᵇ; sich i oněch nravóv Dal. 69 rkp. V, Cc, Z, sěch i oněch nravóv t. rkp. Ff.; sech i oněch mravóv t. rkp. Lobk.; věrný semu i onomu Kat. 4; by nikomu, ani semu ni onomu, nepravila t. 34; káza semu i onomu t. 66; (Ježíš praví Josefovi:) nevieš ty, čso já jsem, ni na tomto ani na sem DětJež. 7ᵃ;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).