Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<239241240243244245246247>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

v onomno kútě Mast. 84; tito s oniemno držie Blázn. 168ᵇ; proč onino prázdnie Štít. uč. 97ᵇ; onino židé KabK. 19ᵇ; oněchno mi jablek dobuď Pass. 157; těchto i oněchno Kom. Jg.; k mužuom oněmno Ben. 4. Reg. 18, 26; oněmino třmi smysly Blázn. 184ᵃ atp.

Srov. Hist. ml. III, 1, § 380 č. 2.

On sesiluje se příklonným nebo -ž-ť v on-ž, on ž-ť; na př.: ta počest od nás na buoh slušie, onž jest a od ňehož nám jde vše dobré ŠtítBud. 56; onžť to jest t. 87.

On se spřahovalo se v onъ sь. Z toho vzniklo stsl. onъsij s významem indefinita = quidam a z toho dále utvořeno substantivum stsl. onъsica = ὁ δεὶνα, quidam, stč. onseh, onsah. Na př.:

(komorník) ať ve dsky vloží, že »osvědčuji, že on (pán) N. komorníku přijímá za póhon od onseha Jindřicha odtadto« Rožmb. 37; křstíti v potřebu móž každý člověk druhého, pohrúze jej u vodě aneb vlé naň vody řka: onseže (pojmenuje jej jeho jménem), já tě křstím ve jmě otce i syna i sv. ducha Štít. uč. 115ᵃ; obratiž se k vodě očima a rci: Vonsahu! učinil s’ mi zle svajmi pěti prsty zlými, a já N. to sobě opravuji svými prsty desíti dobrými (= formule zažehnávací) Jg. z Rkp. Alch. 90.

Oný = koho nechci jmenovati; na př.: u oného sem byl, v oném, šel sem k onému atp. BartD. 1, 242.

Opakované onen-onen ukazuje na předměty rozdílné; na př.: onenno viece má sbožie nepravého, onenno jest cizoložník Štít. uč. 112ᵇ.

Ono-ono kleslo v adverbium, ve spojku; na př.: zečti rozličná zvieřat pokolenie, každé podlé rodu svého: ono lidé, ono lvové, ono koni, ono skot, ono zvěř polská, ono myši, ono ptáci, ono ryby, ono chrústi, ono múchy, ono žížely ŠtítBud. 28–29; víno jich (klášterníkův) má cizí vóni: ono šalvějnú, ono omanovú, ono pelynkovú…; a pivo ono staré, ono mladé, ono s bobkem, ono s malinami HusE. 1, 220; což ani… zloděj nevezme, toť svatoprodavač vylúdí: ono za zpověď, ono za mši, ono od svátosti, ono za odpustky, ono za úvod, ono za požehnánie, ono za pohřeb, ono za pokropenie, ono za modlitby t. 1, 220; lakomec se vymlouvá…, ono že má mnoho dětí, ono že se bojí, k starosti aby nuzen nebyl, ono že by nerad, aby jemu ubývalo MudrC. 81ᵇ; malomocní mívají na sobě místa ono bílá, ono červená, ono pstrýlavá RokPostBrň. 91.

Zájmena onen se užívá nesprávně; na př.: příjmy jednotlivých časopisův anglických jsou větší než ony některých knížectví (m. než příjmy některých…) BartBuk. 81.

Zájmeno onen zaniká v usu ob. a za ně nastupuje tam-ten, ten-tam; v. v § 208 č. 12 e.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).