Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<234235236237238239240241>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a oni na koních hi in curribus ŽWittb. 19, 8, proti staršímu si. Srov. v § 207.

Ten bývá protivou vedle on, obzvláště v náhradě za , sen, ale i mimo to; na př.: ti na voziech a oni na koních ŽWittb. 19, 8; tento onohono súdem chválený Blázn. 168ᵇ; onino s tiemto držie t.; ona svého neby mužě, tato své zmilelé družě AlxH. 5, 8; i tento i onenno VšehK. 287ᵃ; toto jest nuzné, ale onono se beze všie núze ſlewá VšehK. 185ᵃ.

a) Ten mívá význam vytýkavý; na př.: ot pólnoci ji (Asii) zatieká ta najslovutnějšie řěka AlxV. 609; Patron, ten slovutný hrabie AlxB. 1, 40; ta dva prorádcě AlxBM. 1, 1; ta mužě zrádná t. 1, 33; (z)řiece dvú udactvo na tú AlxB. 3, 40; jakož magnes ten kámen přitahuje Brig. 18; od topazion toho kamene Baw. 207; klí přědrahý a calamus to kořenie, z ňehožto ten klí kape Ol. Ezech. 27, 19; jemu Iudit ta žena hlavu sřězala HusPost. 112ᵃ; k Betfage té véscě t. 3ᵇ; v Galilei té vlasti t. 22ᵇ; ten neřád, ten zpuosob těch sedmi úředníkuov VšehK. 98ᵃ; má také člověk i čas a ten velmi drahý ChelčP. 203ᵇ; v tu středu po próvodné neděli VšehK. 79ᵇ; v ten úterý po suchých dnech postních t. 254ᵃ; ten pátek po božím vstúpení ChelčP. 281ᵇ; aby sjezdy měli ten první pondělí v postě Pal. 5, 1, 237; tu neděli po sv. Václavě Us.; chtějí pomocni býti až do těch hrdel i statkův Pal. 4, 2, 306; stav rytířský že míní státi vedle královy milosti až do těch hrdel a statkův t.; já z té duše přeji t. 5, 1, předml. XII.

b) Vytýkavé to bývá mezi slovy, na př.: žalost, hořký to kořínek (Čel.); N, známá to osoba Us.; Štěpán z Vrbovce, uherský to Rendl a slavný práva domácího skladatel Pal. 5, 2, 10l; Cortes vedl (lidi své) proti Xochimilku, lidnatému to městu při jezeře Malý, Amerika 3, 338.

c) Jiné vytýkavé to je v příkladech jako: to si dám pozor! Us.; to bych se podíval! Us.; to to raději udělám sám Rais M. l. 94.

d) Vytýkavé a sesilující to ztrnulo jako přívěsek při některých zájmenech a při výrazích jiných. Na př.: ten-to, ta-to, to-to, toho-to, tomuto atp., jenž-to; taký-to: psali sú list takýto Lit. 1. Esdr. 4, 8; takový-to: smrt papeže Jana uchránila takovéhoto pohoršení Pal. 2, 2, 14; když-to, kdež-to, jakož-to, nebo-li-to: pán zámku nebolito úředník má… KolA. 16ᵃ (1506), král nebolito pán t., jestliže by ryby přes pole prodal nebolito nesl t. Srov. ještě v č. 11.

Výraz »ti z Persie« bývá napodobením cizích jazyků; na př.: ti z Cartaga Mart. 18ᵃ; lekše se ti v Alexandří t. 19ᵃ; přemohl ty z Persie t. 25ᵃ; měl boj s těmi z Persie t. 25ᵃ; (Římané) váleli s těmi z Penestra t. 17ᵃ; ti z Knína pošlí proti nim lida na pěti voziech Let. 71; přijede poselstvie od těch z Ústie Sezemova t.; ti, kteříž byli vysláni z Knína proti těm z Ústie t.; ti z Ústie dachu sě panu Petrovi na milost t.; jímžto (městem) ty z Walsee vládniechu Pulk. 180ᵃ.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).