Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<230231232233234235236237238>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

štědrovečerní, o níž je tam řeč); že sem viděl nocí ve sně Trist. 178 (= dnes v noci); abyste nocí se mnú měli kvas t. 167 (též); neb sě jʼ nocí se mnú rozlúčil t. 168 (též); že sě stalo v Betlemě nynie nocí božie narozenie ML. 46ᵃ; pověz mi, cos nocí činil hac nocte Otc. 368ᵇ; neb sem sě dopustil nocí smilstva hac nocte t. 169ᵇ; nocí vezmu ot tebe duši tvú Alb. 77ᵇ; svú duši nocí vzdáš Vít. 42ᵃ; nocí ve sně trpěla jsem mnoho t. 52ᵇ; – sí noci, z toho sʼnoci, s’nóci atd.: sʼnoci jest s tobú večeřal Hrad. 55ᵇ; sʼnoci všichni učenníci… zaběhú ot krále svého t. 56ᵃ; s’noci sʼ vína dosti měla Hod. 85ᵃ; s’nuoci sem vám pověděl Pass. 366; jenžto jest sʼnuoci vjěl do tohoto města t. 369; sʼnuoci ostala jej studenice EvSeitst. Jan. 4, 52; že sem v-s’-nuoci přijel Třeb. Hist. nova 16. febr. 1463 (přidána předložka v-); dobře sem vám sʼnuci pověděl (t. j. s’nůci) Op. Mus. 22ᵃ;

v śú neděľu: jakož ste slyšali v síž neděli ROl. 74ᵃ (= v neděli právě minulou); v síž neděli slyšeli ste t. 102ᵃ; v síž neděli Štít. ř. 67ᵇ;

zimu śú, zimu sʼ: zimu s’ hieme Prešp. 156; možná, že je to výraz podle leto-s utvořený;

do sieho časa: až do sieho času EvOl. 93ᵇ;

sieho roka, v síž rok, v siemž roku: síhož roku ve zdraví dočekati Lomn. Kanc. 205 Jg.; v síž rok vertente anno Mam. Jg.; v símž roku KolČČ. 136ᵇ(1551);

leto se, letosʼ: leto se MVerb., letos Prešp. 157, letos Us. nč.;

jutro se, jutrosʼ: jitros mane Prešp. 157, Rozk. 279; možná, že je to analogií podle letos; Jg. a Kott uvodí též jaros = in diesem Frühjahr, prý slc.;

dnes z dьnьsь a dens z nespřeženého výrazu dьnь sь; na př.: dnes Us.; nebesa dens otvoriti Kunh. 147ᵇ, rači ny dens nakirmiti t. 149ᵇ; do sieho dne: do sieho dne Hlah. 1. Par. 4, 43 a 17, 5; až do siehož dne ad diem hanc Ol. 1. Par. 17, 5;

večeros z večerъ sь, se střídnicí -o- za -ъ-, bezpochyby vlivem adv. leto-s; na př.: večeros Pass. 614; proč chodie večeros kněžie koledovat Štít. ř. 18ᵃ (t. dnes večer, je tu řeč o štědrém večeru); ostaneš-li večeros zde Otc. 282ᵃ; večeros vespere Ol. Ex. 16, 8, BiblA. tamt.; dá ť vám hospodin masa večeros Lit. tamt.; večeros Kladr. tamt.; dajmy jemu večeros vína píti hac nocte Ol. Gen. 19, 34; večeros vespere MamV.; daj jí (ženě) večeros pokoje užiti Trist. 324; –

sen svět, seho světa atp., na př.: přijal by to za sen světek AlxV. 539; seho světa AlxH. 6, 14; nad všě krále seho světa t. 6, 14; seho světa čest hi chvála Jid. 7; o králi, čsti seho světa AlxV. 67; jenž (bohyně) vládne seho světa udatstvem t. 739; mistra najvěčého světa seho t. 127; podám ť vši čest světa seho t. 904; stvořitel všie věci světa seho t. 2386;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).