Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<233234235236237238239240241>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

zdvojeno v tъtъ, tet, jež vyskýtá se jen v několika dokladech starých: tet anjelík Příp. svatojiř.; tet (t. císař) jʼho chtě mučiti ApŠ. 4; tet póvod Rožmb. 29; v tet div DětJež. 2ᵃ atp.

Pravidlem je již v době staré ten, z bývalého tъnъ; na př.: ten div Pil. c atd.

Srov. Hist. ml. III, 1, § 381.

Zájmeno toto ukazuje na předmět, který jest v přítomnosti naproti mně (mluvícímu); shoduje se s významem lat. iste. S významem tímto souvisí jiný: ten = o němž byla n. je řeč. Na př.:

ješčer ten draco iste ŽWittb. 103, 26; vzvolil toho elegit ipsum t. 104, 26; ti na voziech a oni na koních hi in curribus t. 19, 8; bude mluviti kmetóm toho města senioribus illius urbis Ol. Jos. 20, 4; (Alexander) sě potka s Aristomanem a ten seděl na velblúdě AlxB. 2, 34; táhniechu vóz osm koní a ti byli všici broni AlxH. 2, 7; tu bieše Antigon, Kraterus a po těch vítěz Severus AlxV. 1470; kdež ovoce nedospělo, češeš-li to, tratíš dielo t. 970; nepřietel, ten sě oddálí t. 62; jakž který panošě slove, tak toho pán jeho zove t. 1389.

Jiný význam jeho jest = tamní, tamější, tomu přináležející, totiž tamní, kam ukazuje kontext. Na př.:

Žatec s tiem podkrajím (t. se žateckým) Pulk. 82ᵇ; jenž Olomúc a to podkrajie držieše t. 65ᵇ; město Korličské s tú podkrajinú t. 184ᵇ; modleme se za Václava Nováka a ten celý rod Us.

Dále mívá zájmeno ten význam »takový«; na př.: či sem ten byl, na ňemž kto s’ by své pokorné nʼúžil prosby? AlxBM. 8, 14; když my ti nejsme, by nám nebylo pokánie třeba Štít. uč. 127ᵇ; nejsem ten, abych… Us.

Demonstrativum ten vstupuje na místo , jen; na př.: (město) Jerusalem slúží jemu, jehožto ukřižovalo Pass. 307, – nč. tomu; viděl-li by (ty) osla jeho, jenž tebe nenávidí BiblA. Ex. 23, 5 a Ol. tamt., – an osel toho, jenž tebe nenávidí, leží pod břemenem bible 1857; (Ježíš) činieše znamenie nad nimi, kteříž nemáháchu Koř. Jan 6, 2, – nad těmi, kteří nemocni byli bible 1857; abychom mlčěli také jeho zlého, ježto j’ pravda Štít. ř. 144ᵃ, – nč. toho zlého… Srovn. § 206.

Zájmeno ten vstupuje na místo hynoucího , sen; tu stírá význam svůj, přejímá význam jeho a ukazuje na předmět přítomný. Tu pak zvláště jest oblíben tvar sesílený ten + to. Na př.:

sbožie světa toho NRada 1775, proti staršímu: světa seho; synové tohoto světa EvVíd. Luk. 16, 8; na tompto světě Admont. 1, na tomto světě GestaBř. 9a, proti staršímu: na sem světě; až do této chvíle GestaBř. 78ᵇ, proti staršímu: do sie chvíle; v té chvíli Pr. pr. 242, proti staršímu: v chvíli; na této straně Us., proti staršímu: na straně; ti na voziech

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).