Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<212213214215216217218219220>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

4. Zájmena ten, kdo, který a j. dávají svým významem a svým vztahem poznávati předmět jistý, určitý, – jsou to tedy zájmena určitá. Naproti nim jsou zájmena neurčitá, t. j. taková, která významem a vztahem svým nedávají poznati předmětu určitého, na př. někdo, kdokoliv, ledakterý.

A. Zájmena určitá.

Jsou:

zájmeno osobní (pronomen personale): , ty a zvratné se; on;

zájm. přivlastňovací (pr. possessivum): můj, tvůj; náš, váš; zvratné svůj; její; čí;

zájm. ukazovací (pr. demonstrativum): ten, onen a j.;

zájm. tázací (pr. interrogativum): kdo? co? čí? a j.;

zájm. vztažné (pr. relativum): který, jenž a j.

Zájmena osobní.

Zájmena osobní jsou: a) pro osobu 1. sing. , stč. jáz, du. va, , plur. my; – b) pro osobu 2. sing. ty, plur. vy; – c) pro osobu 3. béře se zájmeno on pro nom. a pro pády ostatní; – a d) zájmeno osobní zvratné (reflexivum) pro všecky osoby a čísla.

Místo zájmena bývá výraz jiný. Na př.

mój život = já atp., pak i = persönlich: mój život v túhách nemáhá Cant. Záv. Mnich. (t. j. já); aby jím (nápojem) nehýbal ni žádný, jedno tvój život ladný Trist. 86; sám života svého na toho ješťera pováživ Otc. 126ᵃ, semet ipsum instigans; král svým životem přišel na pomoc Pulk. 117ᵃ; král český svým životem pomoc slíbil dáti t. 116ᵃ; že, jel-li by Vladislav proti Mediolanským s ciesařem svým životem, (ciesař) chtěl by jeho koronovati t. 101ᵃ; neroď o to státi, by (ty) chtěl kdy svému životu ve cti jsa i dáti lhótu NRada 1025; Mojžieš svým životem jide k Datan Comest. 94ᵇ; (co mlynář na mlýně) »svým životem dělati má« WintObr. 2, 507 (z r. 1434); rád bych, by (vy) zaprosili jednu mši zádušní, jsúc u nie životy svými ŠtítJHrad. (ŠtítE. 312); aby sě její život tiem nestyděl (t. j. ona) Trist. 105; pústenník pokrsti její život čistý (t. j. ji) Kat. 54; výrazy tyto jsou germanismy, za něm. mîn lîp, mîn leben atp.; –

má hlava = atp.: (Václav II. voliv Albrechta za císaře) proti věrných radě na svú hlavu vsadi vraha svého (t. j. na sebe) DalC. 96; ti mi nepřějúce zdravie strojie smirt méj staréj hlavě AlxBM. 8, 1 (t. j. mně starému); (Patron, Řek ve vyhnanství) nejmajě sám nigdie stavu, v ňemž bv mohl gde skrýti hlavu t. 6, 14 (t. j. sebe); –

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).