Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<176177178179180181182183184>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

stč. bezden, z adj. bezedný: bezden bezedna vzývá ŽWittb. 77, 15; bezden bezedna ŽPod. tamt.; smútili sú sě bezednové abyssi t. 76, 17; do bezednóv t. 106, 26;

stč. neboh, z adj. nebohý: ať uzdraví mě neboha Vít. 39ᵇ; ať mne uzdraví neboha OpMus. 143ᵇ; běda mně nebohu DalC. 34, Otc. 75ᵃ; by (bóh) popřál mně nebohu … Hrad. 123ᵇ;

stč. čtvernoh, z adj. čtvernohý: u čtvernoha ocas ptačí HusE. 1, 78; klesá v adv., v Slovn. I, 196;

stč. bezhlav, z adj. bezhlavý: bezhlav acephalus BohFl. 372, Vocab. 175ᵃ; stč. ľuden, z adj. ľudný: liden laicus Prešp. 859, Rozk. 1585; lidnové = laikové RVodň. 272ᵇ;

stč. ľudesk, z adj. ľudský: ludska virum popularem Greg.; stč. nesmrten, k adj. nesmrtný: athanatos nesmrten Vocab. 175ᵃ, Prešp. 2350, MamA. 16ᵇ;

stč. prven, z adj. prvný, -ní: prven alpha MamA. 16ᵇ;

svícen, leden, březen, duben, květen, červen, srpen, říjen;

žáden, z adj. žádný: žáden = nikdo BartD. 1, 356, Šemb. 51, žáden nepoví BartD. 1, 70 (val.); jinak žádný.

α3) Femininum.

stč. neboha, z adj. nebohý: přěběda mně nebozě Hrad. 37ᵃ; co nám nebohám zdieti Hrob Boží 133; hoře nám nebohám rkp. ze skl. XIV (Hanuš Osterspiele str. 38);

stč. vojska (= vojsko).

ß) Adjektivum ve funkci substantiva vlastního.

To bývá ß1) ve jménech vlastních osobních a ß2) ve jménech vlastních místních. Na př.:

ß1) masc. Podiven; Protiven Kosm. A. 3, 16; Such TomZ. 1416 n 135; Sčedr: Sczedronis tamt. 1364 st 195; Bláh: filium Blagonis Kosm. pokrač. 1130, syna Blahova Háj. 172ᵃ; Zlat NekrP.; Hlasen: Glazen t.; Mlad: syn Mladův Háj. 8ᵇ; Dóbr: (pohání) Duobra ze Solſicz Všeh K. 28ᵃ; Hrd: Lidmily, manželky Tomáše Hrda KolCC. 32ᵃ (1555); Velík PoprR. 18, Velik UrbE. 39, Veliko TomZ. 1445 m 22; Vesel Reg. III; Vojen z vojьnъ; nč. Mokr, Moudr, Modr (Emil Modr, žák VII. tř. č. reálky v Praze 1892), Křepek;

fem. Dóbra: Dobra vidua UrbPr. 1379; služebnice Duobra Háj. 7ᵇ; Mlada: soror nomine Mlada KosmA. 1, 22, Kosm. 1. t.; Boleslav mějieše sestru děvojnu, téj diechu Mlada DalC. 32; –

ß2) Opočen (stč.), Opočno (nč.); Hnězden, Hnězdno: in civitate Gnezden Kosm. pokrač. 1127; v Hnězdně DalC. 43; z Gnězdna Vel. Kal. 117; Duben UrbPr. 1379, nyní Dubno; Chvojno: curtem suam Chvojno Kosm. pokrač. 1139, de Chvojna t. 1139 (rkp. Břevn.), Chvojno, dvůr Háj.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).