Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<173174175176177178179180181>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Sg. dat. masc. neutr. božú, z býv. božьju, nedochováno. Za to jest novotvar božiemu atd. podle pěšiemu, na př.: k božiemu hrobu Pass. 324 atd., nč. božímu.

Sg. lok. masc. neutr. boží, z býv. božьji; tvar ten zachován ve rčení ve psí: (ten) musí věčně ve psí býti Vít. 11ᵃ; ve psí býti Otc. 92ᵃ atd., nč. ve psí býti. Ostatně jest novotvar božiem atd. podle pěšiem, na př.: o synu božiem Pass. 280; po holubiem vidění svD. 92 atd., nč. božím.

Sg. dat. lok. fem. boží, z býv. božьji, na př.: k vóli boží Štít. ř. 128ᵇ; v holubí tváři Pass. 260 atd., nč. boží. Vedle toho jest i novotvar božiej atd. podle pěšiej a vlastně dobřiej: v sieni božiej ŽKlem. 83, 3; k buožiej službě Pass. 627; k božiej muce BartD. 1, 44 (břez.), ryběj t. 121 (laš.), slc. božej.

Sg. instr. masc. neutr. božím, z býv. božьjьmь, na př.: božím darem Štít. ř. 3ᵃ, božím povolením Hrad. 5ᵇ atd., nč. božím. – Fem. božú, z býv. božьj(ej)ą, na př.: vládneme svatyniú božiú ŽKlem. 66ᵃ; milostí boží Štít. uč. 78ᵇ atd., nč. boží Us., slc. božou.

Du. nom. masc. božá, přehlas, božie atd., z býv. božьja, na př.: dva božie učedlníky Pass. 281. – Fem. neutr. boží, z býv. božьji, na př.: svú duši u boží rucě porúčieše DalH. 30. Vedle toho jest i novotvar podle pěšiej a vlastně dobřiej: zvěř křídle jmějieše orličiej Pror. Dan. 7, 4.

Du. gen. lok. božú, z býv. božьju, na př.: dvú mučedlníkú boží Pass. 272.

Du. dat. instr. božiema, z býv. božьjema masc. a neutr. a božьjama fem., nedochováno; za to jest -íma již v době před úžením: před božíma očima Štít. ř. 17ᵃ.

Pl. nom. masc. boží, z býv. božьji, vždycky tak a dosud. – Akk. masc. a nom. akk. fem. božie, z býv. božьjê, na př.: rány božé CisMnich. 97ᵃ atd., nč. boží. – Nom. akk. neutr. božá přehlas. božie, z býv. božьja, na př.: vrata božie ŽKlem. 117, 20 atd., nč. boží.

Pl. gen. *boží, z býv. božьjь, nedochován; za to je novotvar božích podle pěších, vždycky tak a dosud.

Pl. dat. *božiem, z býv. božьjemъ masc. neutr. a božьjamъ fem., nedochován; za to je -ím, vždycky tak a dosud.

Pl. lok. masc. neutr. božích, z býv. božьjichъ, vždycky tak. – Fem. *božiech, z býv. božъjachъ, nedochováno, je za to -ích.

Pl. instr. masc. neutr. *boží, z býv. božьji, nedochován; za to je novotvar božími, podle pěšími, vždy tak a dosud. – Fem. božiemi, z býv. božьjami, trvám že nedoloženo; za to je -ími: ptačími piesněmi Kruml. 471ᵃ a dosud tak.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).