Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<166167168169170171172173174>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a v plur. nom. a akk.; časem ho však ubývá a ujímá se sklonění složené: nom. -erý, -erá, -eré gen. -erého atp.

V plur. gen. dat. lok. a instr. je již v češtině staré pravidlem tvar složený.

Rozdíl u významu není nijaký: čtverý lid, desaterým činem znamená úplně totéž co stč. čtver ľud, desaterem činem.

Doklady tomu podle jednotlivých pádů.

Sg. nom. (akk.) masc. -er: čtver hod Štít. uč. 132ᵇ, čtver obyčej ŠtítMus. 71ᵃ, čtver stav Alb. 35ᵇ; pater lid t. 90ᵇ; šester květ ŠtítMus. 80ᵇ, šester jest obyčej t.; sedmer zlý duch Štít. ř. 138ᵃ; osmer jest lid Alb. 89ᵃ; -erý: osmerý lid ML. 57ᵇ; desaterý počet Vus.Jg.; nč. desaterý stav Us. spis. i ob., v usu spisovném někdy archaist. desater. – Fem. -era: čtvera zvěř ŠtítV. 148; sedmera věc Alb. 104ᵇ; sedmera ohavnost Br. Přísl. 26, 25; -erá: desaterá barva Rosa Jg.; nč. –erá, v jazyku knižném též -era. – Neutr. -ero: ze mne bude kněžstvo patero, ale brzo zhyne čtvero DalC. 6; šestero rozdělenie ŠtítMus. 66ᵃ; osmoro blahoslavenstvie Modl. 120ᵃ; dvanáctero pokolení Br. Ex. 28, 21; nč. -ero, -eré Us. ob. -erý.

Sg. akk. fem. -eru: čtveru věc Alb. 104ᵇ; pateru ctnost HusPost. 36ᵇ; čtveru nešlechetnost Br. Jg. atd.; nč. desateru i -erou věc Us. spis., -erou Us. ob.

Sg. gen. (akk.) masc. neutr. -era: z toho čtvera Štít. ř. 132ᵇ; vedle počtu dvanáctera pokolení Br. Ex. 24, 4; -erého: ze čtverého dřívie Mand. 3ᵃ; z toho sedmerého ŠtítOp. 6; nč. desaterého Us., -era archaismus v jaz. knižném. – Fem. -ery: ze čtvery věci Mat. 49; podlé sedmery věci Štít. ř. 202ᵃ; nč. desateré práce Us., -ery archaismus v jaz. knižném.

Sg. dat. masc. neutr. -eru: k tomu čtveru Štít. ř. 182ᵃ; ku pateru lidu Štít. uč. 144ᵃ; dvanácteru pokolení Br. Num. 34, 13; nč. desaterému stavu Us., v jazyku knižném někdy archaisticky -eru.

Sg. lok. masc. neutr. -eřě, -eře n. -eru: v desateře přikázaní Štít. uč. 133ᵇ; o pateru lidu Alb. 90ᵇ atd.; -erém: na čtverým placení KolČČ. 356ᵃ (1564); která rodívala po sedmerém Br. Jer. 15, 9; nč. -erém, archaist. -eru.

Sg. dat. lok. fem. -eřě, -eře: čtveřě věci naučil Pass. 226; v sedmeřě svátosti Modl. 119ᵃ atd.; nč. desateré práci atd. Us.

Sg. instr. masc. neutr. -erem: čtverem darem Štít. ř. 182ᵃ; čtverem činem Štít. uč. 133ᵃ; devaterem umem ŠtítOp. 46; -erým: čtverým obyčejem HusPost. 19ᵇ atd.; nč. -erým Us. – Fem. –erú, -erau, -erou: vždy tak, poněvadž ve sklonění složeném jsou koncovky téhož znění.

Pl. nom. masc. -eři: sedmeři jsú manželé ŠtítMus. 18ᵇ; osmeři křesťané Lobk. 127ᵃ; -eří: devateří kurfiřtové Kom.Jg.; nč. -eří Us., v ja-

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).