Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<156157158159160161162163164>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

kniežetcie capitis principis t. Jud. 3, 24; dcery králové regum ŽWittb. 44, 10; ščeně lvové catulus leonum t. 16, 22; s tukem beranovým agnorum t. Deut. 14; bóh bohový deus deorum t. 83, 8; zubové synoví laskominy mají filiorum Ol. Ezech. 18, 2; na novinách otcových in novalibus patrum t. Prov. 13, 23; byl nepřietel kacieřový ve zléj mysli zkažených Pass. 303; synové ludščí hominum ŽWittb. 4, 3; milost bratrská na hořě přěbývajících fratrum qui commanent Otc. 81ᵃ; v léto patnácté řístvie Tiberinské císaře imperii Tiberii cesaris EvSeitst. Luk. 3, 1.

Sem hledí jména místní, na př.: Kněž-most, Kněžě-ves, Milíčě-ves, Sekyř-Kostel atp., rovněž i adjektiva Jaroměř, Ostroměř, Chrudim, Boleslav, Choteč, Čáslav, k nimž rozuměti jest nějaké appellativum mužské, na př. hrad.

B. Některá adjektiva podle významu jiného než possessivního.

rúbanie drevné, strach židovský atp.. t. j. adjektivum při jménech dějových zastupuje podřadný přívlastek, kterým by se znamenal předmět nebo doplněk příslušného děje (za děj pokládati jest i to, co obyčejně stavem nazýváme, na př. bázeň, strach vlastně = bání, strachování, meze = obmezení, okrasa = okrášlení atp.); tedy tesánie kamenné = tesání kamene, strach židovský = strach ze židův (při slovese předmět nebo doplněk: tesati kámen, strachovali se židův). Na př.:

zdviženie čelistné elevatio maxillae Ol. Súdc. 15, 17; uč sě plakati božieho ztracenie a žádati nalezenie Hrad. 48ᵇ (že jsi ztratil boha, abys nalezl boha); vinné sbieranie vindemia Pror. Isa. 24, 13; na lesniem rubání Řádpz. 55, v drevném rubání in succisione lignorum Ol. Deut. 19, 5; s zažžením beraním cum incenso arietum ŽPod. 65, 15; o pekelném pobojování ML. 68ᵇ Bekämpfung der Hölle; o založení mostovém PulkR. 120ᵇ; o tělesném očiščení Alb. 45ᵃ; (kardinál) pro to vzhrzenie papežovo jeho (Jaromíra) biskupstvie zbavil PulkR. 56ᵃ (= Jaromír vzhrzel papežem); k tomu rozedřění srdečnému contritio cordis Alb. 44ᵇ; vzvučné (ps. wzwczne) slyšění Kruml. 96ᵃ; v popadení rybiem in captura piscium Koř. Luk. 5, 9; učiňenie sviecnové factura candelabri Ol. Num. 8, 4; lúčenie kamenové iactus lapidis t. Súdc. 20, 16; ke jmění rovovému ad possessionem monumenti t. Gen. 23, 20; (súzen) na placenie peněžité tamt. 1. Esdr. 7; v rytí kamenném sculpendis lapidibus t. Ex. 35, 33; o přeští Jordanském Kruml. 29ᵃ; po břěhovém přěrytí Ol. Ex. 2, 5; dáti duši svú za vykúpenie mnohé in redemptionem pro multis (nč. mnohých, pro mnohé) EvVíd. Mat. 20, 28; tiščenie lidské (tisknouti lid) EvOl. 207ᵃ (Luk. 5, 9); o milování božiem a bližním kapitula Kruml. 114ᵇ; (dru)žnie vzem odpuščenie svD. 75 (od druha, přietele);

pro strach židovský Koř. Jan 20, 19; nižádný nemluvieše o něm pro strach židovský propter metum Judeorum EvVíd. Jan 7, 13; pro strach

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).