Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<157158159160161162163164165>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

lidský Alb. 94ᵇ; v strachu božiem tamt.; bázeň boží Us. nč.; na lovu rybném EvOl. 282ᵃ (Luk. 5, 9); Adam pro milost ženskú s ní jedl Kruml. 3ᵇ; z nedostatku vodného Ol. Jud. 7, 16; poručenstvie dětinské Pulk. 137ᵃ (nad dětmi), poručenstvie příbuzné VšehK. 156ᵃ; protivná proměna Hrad. 32ᵇ (proměna ve věc protivnou); v jeho potřebách pomocných Ol. Deut. 15, 10 (když potřeboval pomoci); přietelská válka DalJ. 73 (válka mezi přáteli), přietelská sváda t. 85; přirozených pohádek genealogias Koř. Tit. 3, 9; k diáblově službě HusE. 1, 129 (sloužiti ďáblovi); hlasem piesenným voce psalmi ŽGloss. 97, 6; položil jsi mezě ľudské terminos populorum ŽWittb. Deut. 8; aby ho z svatebného slibu zbavil Pass. 282; k okrasě šijné ad ornanda colla Ol. Súdc. 5, 30 atd; (Otta) do smlúvy do pokojné k dvoru jěl jest Pulk. 82ᵃ (ke smlouvání o pokoj);

chudobné vysvědčení BartD. 1, 161.

Také possessiva -óv, -in bývají někdy za gen. předmětný nebo doplňkový; na př.:

od následovánie Kristova HusE. 2, 166 (následovali Krista); z Kristova následovánie t. 2, 356; rúhanie Kristovo t. 2, 127; k blahání hospodinovu ad benedicendum Ol. Deut. 27, 12; v přeští Jordánově Kruml. 29ᵃ; Kristovo obcovánie HusE. 2, 64 (s Kristem); k diáblově službě t. 1, 129 (sloužiti ďáblovi); Kristovo troje pokušenie t. 2, 93.

tesač kamenný, zprávcě koňský atp., t. j. adjektivum při jménech činitelských zastupuje podřadný přívlastek, kterým by se znamenal předmět nebo doplněk příslušného děje; tedy tesač kamenný = tesač kamene, zprávcě koňský = zprávcě koní (při slovese předmět nebo vůbec doplněk; tesati kámen, zpravovati koně). Na př.: tesači kamenní a my Ol. 2. Esd. 4, 19 (ve Vulg. není); drevný sěkač ligna caedens t. Jos. 9, 23, kromě sěkačóv lesných lignorum t. Deut. 29, 11; vinný sběrač vindemiator Pror. Jer. 6, 9, vinní sběrači t. Abd. 1, 5; hroboví kopači t. Ezech. 39, 15; řemeslníkóm vápenným cementariis t. 2. Par. 34, 11; kovář železný faber ferrarius t. Sir. 38, 29; kovář železový faber ferrarius t. 1. Reg. 13, 19 a Pror. Isa. 42, 12; střiebrný kovář argentarius t. Isa. 40, 19; tkadlec plátenný Leinwandweber ZápMeziř. 10ᵇ (1428); krevný mstitel ultor sanguinis Ol. Jos. 20, 5; tlačitel vinný calcator uvae t. Am. 9, 12; (král) dcery vašě učiní súkenné tkadlicě panificas (sic) t. 1. Reg. 8, 13; sžercě lidská devoratrix hominum t. Ezech. 36, 13; (Alexander) počě býti ludský dávcě oppressor populi AlxH. 6, 18; zprávcě koňští Ol. 3. Reg. 9, 23; vladařóm štítným principibus scutariorum t. 2. Par. 12, 10; kostelní protivník (církevní) Pulk. 134ᵃ, těm protivníkóm římským Pass. 282; Kristovy posměvačě Kruml. 50ᵃ; milovník ženský ŠtítV. 76; strážní zední custodes murorum Ol. Cant. 5, 7; Kristus, miřitelník člověčí s bohem Štít. ř. 170ᵇ; peněžnému dlužníku odpustili HusE. 1, 338; peněžné chovatedlnicě gazophyfacia Ol.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).