Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<159160161162163164165166167>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

hotovým časem zjevuješ milost svoji Kat. 160; o tom času velmi trudném Pil. a; čas trudný AlxV. 2068; biechu u vojště lítí čěsi t. 1565; zlý čas, zlé časy Us. nč.; ve dnech hladových in diebus famis ŽWittb. 36, 19; v den bojový in die belli t. 77, 9; v sobotské dni EvOl. 330ᵇ; času nedostatečného tempore inopiae Comest. 79ᵇ; hladné léto t. 46ᵇ; že jsau drahá léta RešSir. 199ᵇ; dřevěný den (když je dovoleno sbírati dříví v lese) Us. ve Chvojně, Gebauer; u miestě hrozném terroris ŽWittb. 46, 3; na tom miestě bojovném (t. j. na bojišti) PulkR. 124ᵃ; na miestě odpravném Kruml. 64ᵇ; stanovnie miesta castrorum loca Ol. Num. 10, 33; miesto trudovatinné t. Lev. 13, 56; ste z łaciného kraja BartD. 1, 226 a Us. ob.

zvieřata lesná, ovoce polské atp.; na př.: zvieřata lesná silvae ŽWittb. 103, 20; zvieřata lesová ŽKap. t.; zvieřata leská ŽKlem. t.; ovoce polské fructus agrorum ŽWittb. Deut. 13; dobytek polský pecora campi ŽKlem. 8, 8; podoben pelikánovi púščinnému solitudinis ŽPod. 101, 7, pelikánovi pustému ŽWittb. t.; bolesti pekelné dolores inferni tamt. 17; 6; bydlo sázavské Hrad. 27ᵃ; množstvie alexandrské Ol. Ezech. 30, 15; chtě královicě kúpaním saským (= v Sasích) zhaniti DalC. 52; odtud smy neměli žádného vodného vezenie viec (= plavby po vodě) KabK. 4ᵃ; překlad meziřádkový Us. nč.

křivý přísežník atp., kdo křivě přisahá; na př.: jest křivý přísežník Boh. 343, křivý přísežník Hrad. 144ᵇ, cizoložníkóm a křivý(m) přísežníkóm periuris Ol. Mal. 3, 5; onen křivý svuodcě ML. 121ᵃ; aby (konšel) křivých koláčiev nebral Hrad. 129ᵃ (t. j. koláčův, úplatkův, jemu proto podávaných, aby křivě rozsoudil); nesmierní opilci t. 94ᵇ (t. j. kteří ne s mírou pijí); tvá silná milovnicě t. 33ᵃ (t. j. silně tebe milující); horlivý milovník MamA. 37ᵇ; pán bóh tvój, silný horlivec HusE. 1, 65; silný odběratel Us. nč.; přinést mrtvej a živej vody BartD. 1, 355 (vody, která mrtví, oživuje; v pohádce).

pražský posel, t. j. posel z Prahy atp.; na př.: král posla Hrona z Náchoda, Smila světličského a pana Havla jablonského DalC. 88.

mužský krejčí, hřiešné váhy, t. j. krejčí, který šije mužům, pro muže, váhy k vážení hříchův; na př.: mužský krejčí Us. nč.; hřiešné váhy Hrad. 87ᵇ; jenž jest držal měrnú trest šesti loket Alb. 88ᵃ (k měření); mám prodajné čtvery škorně Hrad. 124ᵃ; kadidlné pušky thuribulia Ol. 2. Par. 4, 22; kořenie malomocné ApatFr. 189ᵃ (t. j. proti malomocenství); vozová cesta Us. nč.; mrtvá cesta (t. j. kudy mrtvoly nosí na hřbitov) BartD. 1, 161.

plátěná bouda, t. j. bouda, kde prodávají plátno atp.; na př.: plátěná bouda BartD. 2, 283; železný kvelb tamt., starý krám tamt. 1, 161; mlsný košík tamt. 2, 342 (kde se nosí mlsy); oběšenej kopec tamt. (u Německého; kde se kdosi oběsil); hromová skala tamt. (kam uhodilo); za-

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).