Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<158159160161162163164165166>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Ezech. 40, 17; rušnú chovatedlnici vestibulum t. Ezech. 40, 36; rúchovú chovatedlnici vestibulum t. Ezech. 8, 16;

dřevěný handlíř (s dřívím) BartD. 2, 283, dřevěný dráb t. 1, 161 (hlídá dříví); koňský handlíř Us.

čapie rozenie atp., t. j. adjektivum při jménech dějových zastupuje podřadný přívlastek, kterým by se znamenal podmět příslušného děje; na př.: čas rozenie čapieho tempus partus ibicum Ol. Job. 39, 1; na člověčiem skončení in fine hominis t. Sap. 2, 1; kniežecie mladost AlxV. 159.

rána metelná, t. j. metlou daná, metlou způsobená atp; na př.: ránu metelnú Alb. 76ᵇ a Kruml. 204ᵃ; nožovú ránu Kruml. 243ᵃ; sto kyjěvých ran Hrad. 100ᵃ; až uzřím v rukú jeho rány hřěbíkovė EvOl. 269ᵇ (Jan 20, 26); raňen ranú mečovú gladii Ol. Num. 21, 24; rána bičová na kúži duhy činí flagelli plaga t. Sir. 28, 21; rána jazyková plaga linguae t.; rána trudovatá plaga leprae t. Lev. 13, 20; bolest trudovatá plaga leprae t. Lev. 13, 2; bolest ranná Baw. 92; uzdravil ženu od nemoci krvotoké ChelčP. 287ᵇ; (lva) těžkost starostná smúti Baw. 57; (Jan) umřel od úraza kopinného PulkR. 155ᵇ; ptáci rušie jej (člověka) nosovým i paznehtovým trháním Kruml. 6ᵇ (t. j. trhajíce jej svým nosem i paznehtem); peněžitým ukojením PulkR. 50ᵃ; zvuk kladivný vox mallei Ol. Sir. 38, 30; po zbití krupném grandini t. Ex. 10, 5; mečové zabitie Lact. 59c; vinné ožralslvie t. 172ᵇ; píchnutí špendlíkového snésti nemůžete BílD. 73.

šrám ranný, t. j. šrám od rány, po ráně atp.; na př : šrám ranný livor vulneris Ol. Prov. 20, 30; po trudu cěstném post laborem itineris t. Súdc. 19, 22; kteříž budú z nemocného trudu v smutcě Kat. 188 (t. j. z trudu, jehož příčinou jest nemoc, kteří budou nemocni a proto trudni); ktož ji (nemoc) trpí s rozlúčenú sirobú Rúd. 20ᵇ (t. j. kdož trpí nemoc a jsou při tom v sirobě, jejíž příčinou jest rozloučenost; výklad nejistý); bázlivý slib nemá viery ani slib nuzný jisté miery (t. j. slib z bázně, z nouze učiněný) Baw. 78;

umřeł hładnú smrťú (hladem) BartD. 1, 214.

svazek železný, t. j. obsahující železo atp.; na př.: svazek železný massa ferri Ol. Sir. 22, 18; na hromadu rtuťovú in acervum mercurii t. Prov. 26, 8; podlé stohu snopového acervum manipulorum t. Ruth. 3, 7 atd.

číslo hudcové, t. j. hudcův; na př.: číslo hudcové numerum musicorum Ol. Sir. 32, 8; jezdcovým číslem equitatus numero t. Deut. 17, 6; čísla bojovníkového numerum bellantium t. Deut. 20, 19; podlé letnieho počta annorum numerum t. Lev. 25, 52 atd.

čas zralý, miesto hrozné atp., t. j. čas zralosti, místo hrůzy; na př.: v čas zralý in maturitate ŽWittb. 117, 147, čas zralý ŽGloss. tamt.; vždy

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).