Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<160161162163164165166167168>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

bitý žleb tamt. (ve Střelicích u Brna; kde byly děti od Švédů pobity); błáznivý dům (t. j. blázinec) tamt.

živá váha Us. nč. ( t. j. váha živého dobytka); toho se nedočkáš do nejdelší smrti Us. nč.; zkušený světový chłap BartD. 1, 344 (lhot.; světa zkušený).

C. Některá adjektiva jiná srovnaná podle koncovek.

-ový: (zlato) jest dar králový Kruml. 22ᵇ; hlas trubačový ML. 57ᵃ; učastník modlový particeps idolorum Ol. Oz. 4, 18; smutek duchový afflictio spiritus t. Ekkl. 1, 17; vicher duchový impetus spiritus t. Ezech. 1, 12; dým ohňový Kruml. 6ᵇ; dielo sviecnové pondus candelabri Ol. Ex. 25, 39; podobenstvie chrámové templi ŽWittb. 143, 12; (král) ustavil popy telcové sacerdotes vitulorum Ol. 2. Par. 11, 15; dnová slova dierum t. 2. Esd. 12, 23; vodu čisternovú Kruml. 21ᵃ; krásy púščové speciosa deserti ŽPod. 64, 13; v kráse sadovéj horti Hod. 49ᵃ; opona chrámová ML. 39ᵇ; v sienech chrámových in atriis domus ŽWittb. 133, 1; diel jáhnový zpěvačový i vrátnový partes Levitarum cantorum et janitorum Ol. 2. Esd. 13, 5 atd.

-iný: z úst dětiných ex ore infantium ŽWittb. 8, 3; pláč dětiný infantis Ol. Sir. 19, 11; podlé obyčějě dětiného Pass. 339; v dětiné mdlobě Štít. ř. 83ᵇ; z dětiných let AlxV. 161; dětinú řeč povědě quasi infantium more dixisse fertur Otc. 135ᵇ.

-ský, -ovský: krásnost polská pulchritudo agri ŽTom. 49, 11; okol zemský orbis terrae ŽWittb. 71, 16; okršlek zemský Us. nč.; opona chrámská ML. 106ᵃ; ten panský zbuor Kat. 176; v sboru panském deorum ŽWittb. 81, 1; já jsem otvržek ľudský abiectio plebis tamt. 21, 7; u písmě ľudském in scripturis populorum t. 86, 6; (Kostus) byl branný v nepřátelské přietě (t. j. u přietě, která pochodila od nepřátel) Kat. 4; (král) ustavil popy diábelské sacerdotes daemoniorum Ol. 2. Par. 11, 15; věcí svatyňských sanctuarii t. Ezech. 48, 18; mistrovské vykládanie Alb. 65ᵇ; Jidášovi nic nepomohlo zvolenie apoštolské Kruml. 197ᵇ; stav patriarský t. 22ᵃ; až jsú léta zemská prošla (t. j. léta zemí určená) VšehK. 13ᵇ atd.

-ný, -ní, -ovný: bláto cěstné viarum Ol. Zach. 10, 5; neustavičnost svatebná inconstantia nuptiarum t. Sap. 14, 26; v stráži svatynné in custodia sanctuarii t. Num. 18, 5; nádobí svatynných t. 3, 31; po všelikých výštích svatynných per omnes exitus sanctuarii t. Ezech. 44, 5; pied ručnú t. Súdc. 3, 16; v srdečních nedostatciech in cordis egestate t. Prov. 10, 21; proti veselí srdečnému cordis gaudium t. Sir. 30, 16; v pospěchu mehelném in festinatione nebulae t. 43, 24; již jieste chléb bolestný panem doloris ŽWittb. 126, 2; strašná mysl jej obstúpi Hod. 37ᵃ (t. j. strach); všem jest shudla smrtedlná struna t. 83ᵇ; Marie byla bez kútóv hnisných t. 22ᵃ; v oblacě denném diei ŽWittb. 77, 14; krása polná pulchritudo

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).