Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<149150151152153154155156157>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

AlxV. 17; král Macedo když to pozna, že v téj zemi věc tak hrozná, káza … t. 2164; veliká jest věc s bohem mluvili Alb. 58ᵃ; bylažť by to nepěkná věc dáti svým obmeškánu býti Štít. uč. 52ᵃ; králova koruna krásná je věc, ale těžká Šach. 296ᵇ; když pán trpěl rány, veliká věc, budu-li trpěti slova non magnum Brig. 17; nenie to veliká věc milovat i přátely, ale veliká věc je milovati nepřátely Zrc. 3ᵇ; a malá věc zdá se jim to Brig. 31; (pokora) sě zdá nemúdrá věc BrigF. 80ᵃ; všeliký člověk jest tvrdá věc Brig. a jest kněz věc posvátná ŠtítMus. 67ᵇ; neboť jest nějaká čistá věc nebesa ŠtítPař. 12ᵃ; biskupstvie pražské s moravským byla jest věc jednosvorná Pulk. 61ᵃ; těch je veliká věc (= mnoho) u papeže, jenž vymýšlejí… divné haklíky (na oděvu) HusE. 1, 456; tu jest lidu veliká věc Mill. 93ᵃ; polská věc ve dnu sě proměnije agrestia Ol. Sap. 19, 18; o kterých o všech psáti i dlúhá věc i tesklivá by byla VšehK. 212ᵃ;– (Alexander) nebývalú věc zamysli AlxB. 7, 36; nezdá mi sě, by vlastná mátě kde takú věc obdiržala AlxM. 3, 18; jiže vši zemskú věc opráviechu AlxV. 330; tvé očko všichnu věc vidí Vít. 26ᵃ; člověckú věc pravi vám humanum Koř. Řím. 6, 19; Alexander tak velikú věc lidí podmanil Mart. 11ᵇ; Cyrus přemohl velikú věc zemí tamt. 10ᵃ; kdežto soli dělají velikú věc Mill. 87ᵃ; ryb také velikú věc lapají t. 87ᵇ; – ten stvořitel všeho i všie věci světa seho AlxV. 2385; (Alexander) když té věci pokona, obráti sě do Sidona AlxH. 8, 3; – v hodují věci šlechetnost záleží Štít. uč. 87ᵃ; to jest pravda ve všiej věci AlxV. 2110; – (Jidáš) by jeho (Pilátovú) všiú věciú vlada Jid. 59; (Darius) tak sě vypravil všú věcú AlxH. 2, 3; – kto sě móže toho střieci, komuž porúčé své věci AlxV. 102; všecky žádné věci naše Pror. Isa. 64, 11 omnia desiderabilia nostra; velebné věci magniſica Ol. 1. Reg. 12, 24; jenž zemské věci čenichají qui terrena sapiunt Koř. Fil. 3, 19; bv mi libé věci rozprávěl prospera Ol. 2. Reg. 4, 10; – podlé předních věcí secundum primitias t. Ezech. 48, 18; nečenicháš těch věcí non sapis ea Koř. Mat. 16, 23; – postúpiti po ješitných věcech declinare post vana Ol. 1. Reg. 12, 21.

Sem hledí také adverbiální výraz všie věci = úplně, naprosto; na př.: bychom sě jemu (bohu) všie věci líbili Štít. uč. 31ᵃ; aby nebyli všie věci odlúčeni toho pokrmu t. 120ᵇ a tak často u Štít.; ten duom všie věci byl otevřen BrigF. 74; kteréž jest nemohla vší věci odvésti od hrdosti Otc. 465ᵇ: ta lodí všie věci jest připravena Troj. 7ᵇ.

Jiná taková slova jsou:

čin, zejména ve výrazích adverbiálních tiem činem = tak(to), divným činem = divně atp.; na př.: tiem činem mnoho dobrých zbichu DalC. 12; ež vy chtie tiem činem zbíti t. 12; nejsem duostojen týmž činem na kříži pnieti jako mój spasitel Pass. 299; nemluv takým činem hoc modo Ol. 2. Par. 18, 7; tehda svatý Petr proti němu počě rozumným

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).