Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<106107108109110111112113114>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

v seťa, po jarních seťoch BartD. 1,285 (vých. mor.; v seťa = v době setí);

ve snách in somnis Ol. Gen. 31, 10 a Us.;

o svačinách BílD. 34, BartD. 1, 163;

když bude k večeruom Let. 513; když bylo k večerům Pal. 4, 1, 365; letos byly pěkné žně Us.; do žní, po žních BartRuk. 45 (žně = doba klizení);

ráno v zoře diluculo ŽWittb. 45, 6; zajitra u pravé zořě by Čech na téj hořě DalC. 2; otňadž (slunce) vzchodí v zoře AlxV. 600; –

b) místních; na př.:

di v čérty BartD. 1, 204 (vých. mor.); svatá Mandalena uzřěla dva anděly, jeden v hlavách (t. hrobu) a druhý v nohách Krist. 108ᵃ; (Maria) viděla dva anjely, jednoho v hlavách, druhého v nohách EvVíd. Jan. 20, 12; uzřěla dva anjely, jednoho v hlavách a druhého v nohách EvOl. tamt.; obraz skrytý v hlavách pokládáše Nikod. 112ᵇ; kóžku kozlečí položila v hlavách toho špalka Ol. 1. Reg. 19, 13; kóžka kozlečie v hlavách t. 1. Reg. 19,16; obrátiv sě v hlavy ložíčka Mus. Gen. 47, 31; v hlavách Us.;

chytił ho pod krky BartD. 1, 163;

ve Zlíně říkají „bývá nad kostely“, ač je tam jen jeden kostel BartD. 1, 163;

ve Vyzovicích jest pole nad městy BartD. 1, 163;

mamy na młynoch BartD. 1, 163 (laš. = ve mlýně); pudem na mléne t. 2, 342 (zábř.);

v nohách, viz výše při výraze ,,v hlavách“; v nohách Us.; komu budu stáť v nohách BartD. 1, 348;

poďte za pasy BartD. 1, 19 (zlin.); popadł ho za pasy t. 1, 163;

di v pekly BartD. 1, 163;

v rozkrokách VelKal. 334; –

c) podobně v jiných; na př.:

jsme v koncích Us.; věc je v začátcích Us.; ve mdlobách Us.; hněvy, s hněvy: biskup hněvy rozedřě rúcho Hrad. 83ᵃ; sám sě hněvy dera furore Otc. 8ᵃ; bratr hněvy je sě bratra bíti furore t. 172ᵃ; hněvy sebú o zem bíti Tkadl. 26ᵃ; hněvy sě Nikanor smúti AlxV. 1659; (bratřie) hněvy nyjú. JidDrk. 40; s hněvy Tristram vece Trist. 56ᵃ; (císař) sebe hněvy neznajě otáza Marg. 117;

strachy: počechu se třiesti velikými strachy plačíc Otc. 444ᵇ; každý strachy sě rozpači pavore Ol. 2. Reg. 17, 10; (králová) velikými strachy zbleděvši t. Est. 15,10; strachy se třásl Us.; schła strachy BartD. 1,163;

mřéł hlady, popukáł bych se smíchy BartD. 1,163; nemohł smrady obstáť t.; nemohla sem chlady, horky zdržet t. 2, 287; umřel od tesknic t. 2, 490 (val.); synek je na słuhoch t. 1, 163 (laš.);

(lidé) mohú těmi běhy obránce víry Kristovy býti ChelčP. 5ᵇ;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).