Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<105106107108109110111112113>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

8. Plurál bývá ve výrazech adverbiálních, kde druhdy ve stejné platnosti i číslo jednotné bývá nebo býti by mohlo, a to:

a) časových: na př.:

potom jiné časy jemu řkú ChelčP. 144ᵇ; ve všě časy ŽWittb. 9, 5 (26) in omni tempore; v jedny časy Pass. 311, Hrad. 12ᵃ; by v ty časy všecky sě skály zbořily AlxH. 1, 13; Prokop v ty časy dub osěkováše Hrad. 6ᵃ; v ty časy Anna porodila dceru Krist. 2ᵇ; jedněch časóv Pass. 370; časuov těchto, kdež se jest veliká lest rozlila VšehK. 4ᵃ; za krále Theodeberta časóv Pass. 328; v těch časiech t. 328, 310 a j.; po některých časiech t. 298; po několicě časiech t. 289;

v ty doby NRada 1195; v ta doby Mand. 32ᵃ, t. 56ᵇ; Troj. 104ᵇ, Blah. 176 (Blah. zavrhuje); v ta doba veliká hruoza počě obcházěti súsědy jeho Pass. 276; v ta doba aspoň mieti k bohu dobrú žádost Štít. uč. 5ᵃ; v ta doba vece Eliachim Pror. 26ᵃ; v ta doba tunc Mus. 2. Mach. 1, 19; v ta doba bieše jeden učenník Lit. Skutk. 9, 10; kdyby v ta doba smrt zašla duši mú Aug. 110ᵇ; v ta dobu Krist. 13ᵇ; výklad o tvaru v těchto výrazech viz III 1, 191;

v ty páté hodina Jeron. 97ᵇ; viz v III 1, 192; to rytířské kratochvílé postá dosci dlúhé chvíle AlxB. 5, 8; po vše časy a chvíle MamA. 29ᵃ; ti lidé po všě chvíle nazi chodie Mill. 109ᵃ;

k jitřniem ad matutinum ŽPas. 29, 6; vlásti jimi budú v jitřně in matutino ŽPod. 48, 15; v jiutřně zabíjiech hřiešníky in matutino ŽKlem. 100, 8; utrpenie mé v jiutřniech tamt. 72, 14; v jiutřniech mysliti budu o tobě tamt. 62, 7;

v kopačky BartD. 1, 285 (vých. mor. = v době kopání);

ve mšě sě přiházie OtcB. 31ᵃ; kostel padl ve mše Puch. 249ᵃ; má jej (faráře) pohnati v kostele před osadú ve mšě zur Messezeit Řád pz. 91; nevčas sem jědl, druhdy do mší… k jědení pospiechajě Alb. 93ᵃ; v sobotu ráno po mšech začali rokovati Let. 118; toho dne po mšech VelKal. 259;

(sv. Pavel) v nešpory kázáše Pass. 299; posť sě až do nešporuov OtcB. 65ᵇ; (pobitie) trálo od nešporóv až do smraku Pulk. 108ᵃ; po nešpořiech na modlitvy sě dala JeronMus. 38ᵇ; o nešpořích stala se bitva Let. 808;

od jitra až do oběduov OtcB. 28ᵃ; od jitra až do obědóv Comest. 149ᵃ; plavali jsme dvěma plachtami až do oběduov, po obědích pak… Pref. 7; v uobědy prandio Nom. 70ᵇ; oheň vyšel na Poříčí v obědy Let. 689; v sobotu po obědích ssula se věže tamt. 700;

v oračky BartD. 1, 285 (vých. mor. = v době orání); –

o polednách Har. 2, 205, Us.;

té noci u prvospi ten mrtvý prozřěv vecě Pass. 418; o prvospech t. 348; v prvospiech EvOl. 303ᵇ;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).