Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.

[Generovaný obsah]

křídle, křídlci: rozloží křídle svoji ŽWittb. Deut. 11; kto mi dá křídle? ŽKlem. 54, 7; šest noh má a křídle Pass. 288; jehož křídle jsta spravedlnost a milosrdenstvie HusE. 3, 119; křídlú tvú ŽWittb. 35, 8, ŽKlem. t.; pod chladem křídlú tvú ŽWittb. 16, 8; pták léce křídloma ŠtítOp. 66ᵃ; hýbaje křídlama (= novotvar podle a-kmenů) Kladr. Sap. 5, 11.

Vedle toho i pl. křídla: orlicě rozpíná křídla svá ŽKlem. Deut. 11; ta jmějéše zlatá křídla AlxV. 1250; vznosiv svá křidla Jid. 145; křídl tvých ŽKap. 35, 8; po vylomení křídl ŠtítMus. 72ᵃ.

líci, líčci, líčcě (k nom. sing. líce, líčce líčko): líci jich stiehni maxillas ŽWittb. 31, 9; moji líci Modl. 139ᵃ; líce (byle) zbitě BrigF. 25; přěs tě líčci Kat. 2324; tepiechu jej…. v miléj líčcě LAl.g; na lící Ol. Jud. 7, 23; ež s’ pohleděla na líčkú Kat. v. 879; po jejie bělúcí líčkú slzy potóčkem sě valéchu t. v. 699.

Vedle toho i pl. lícě, líčka: počěch dráti svojě lícě AnsW. 2ᵃ; s rumnými líci ChelčP. 76ᵇ.

lokty: tet anjelík jmieše lokty Příp. svatojiř.; lokty má bracchia mea ŽWittb. 17, 35; vzal jest jej na lokty svá Koř. Luk. 2, 28; rukávy jen do loktú Pass. 588; loktoma hnúti tamt. 389.

Vedle toho i pl. lokty: požehnané lokty své Kruml. 429ᵃ; otevři lokty své Hug. 351; vzal jej na lokty své EvOl. 308ᵇ.

nozě: káza Prkošovi rucě, nozě utieti DalC. 44; usěkl jemu rucě i nozě Pulk. 49ᵇ; probili sú ruce moji i noze Hlah. ž. 21, 17; svázav jí ruce i noze Trist. 380; noze Rosa 102; má rány v rukú, v nohú Vít. 84ᵃ; k nohama EvVíd. Luk. 5, 8; nohama Ben. Jos. 10, 24; nohama svýma Br. Isa. 41, 3; před nohama t. Hab. 3, 5.

Vedle toho i pl. nohy: nohy mé ŽWittb. 55, 13, t. 37, 17; nohy probichu Vít. 54ᵃ; obinuv své nohy DalC. 5; ukáza jim rucě i nohy HusP. 67ᵇ; nohy mé Hlah. ž. 37, 17; nóh jeho Pror. 26ᵃ; nedada svých nóh umývati Hrad. 77ᵇ; až mu (sv. Václavu) z nóh tečieše DalC. 27; nohám tvým ŽKlem. 109, 1; k jeho svatým nohám padl Pass. 352; pod nohami ŽWittb. 17, 10.

oči, očici: oči moji ŽKlem. 87, 10, ŽWittb. tamt.; potom požeň v óči Rožmb. 207; v uoči … povědie NRada 1394; mojiú očú AnsJist.; v našiú očiú ŽKlem. 117, 23; v očiú našiú ŽWittb. t.; nemoc v očiú Hrad. 143ᵃ; nechtieše očí k nebesóm vznésti Krist. 68ᵃ; budú nám v očí Štít. ř. 169ᵇ; v očí vašich Ben. Jg.; dám sen očima mýma ŽKlem. 131, 4; přěd očima ŽWittb. 5, 6; blaze mýma očima Krist. 26ᵃ; strom příjemný očima Br. Gen. 3, 6; před očima vašima t. 50, 4.

pleci: pleci MVerb.; pleci moji Alb. 53ᵃ; Řěci vsěkú je v pleci AlxV. 1740; mezi šíji a pleci Hlah. 2. Par. 18, 33; na jeho pleci Vít. 53ᵃ; na pleciú ŽKlem. Deut. 11; nesa na plecí kříž Modl. 136ᵇ; na plecí Pror. Isa. 46, 7; na svú plecí ŠtítBud. 122; na plecí Ol. Gen. 24 15; na svú plecí Alxp. 13;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).