Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.

[Generovaný obsah]

[756]číslo strany tiskuSolf. = Solfernus, v Praze 1600.

Spor = Spor duše s tělem; z otisků v ČČMus. 1855, ve Výb. 1 a z rkp. Hod.[95]Sr. LF. 1888, 258. Tr.

stč. = staročeský, stará čeština; – stsl. = staroslověnský (starobulharský) atd.

Star. Sklád. n. St. skl. = Starobylá skládanie, vyd. V. Hanka.

StrahOff. = zlom. officia o sv. Duchu, v knih. na Strahově, XIV.

Suš. = Fr. Sušil, Nár. písně moravské.

Sv. n. Svěd. - seznání svědkův z l. 1453-1456.

svD. = zlom. legendy o sv. Duchu, z poč. XIV.

ŠafařStar. = Pavel Jos. Šafařík, Slovanské starožitnosti 1837. – Šafař Poč. = jeho Počátkové staročes. mluvnice 1845.

Šach. = Knížky o hře šachové, z doby ok. r. 1400.

Šefl. = Apatéka domácí atd., rkpisná snůška různých kusů z r. 1749 od Bart. Šefla.

Šemb. = A. Šembera, Základové dialektologie československé 1864.

Štít. = Tom. Štítný; – ŠtítBud. = jeho Řeči besední, v rkp. Budišinském, z poč. XV; – ŠtítE. = jeho Knížky šesterý (= Štít. uč. v. t.), vyd. K. J. Erben 1852; – ŠtítJHrad. nebo ŠtítVávr. = sborník spisů Štítenských, psán 1492; – ŠtítMus. = sborník v ČMus. z r. 1450; – ŠtítOp. = sborník Opatovický, z poč. XV; – ŠtítPař. = Řeči besední v rkp. Pařížském, XV; – Štít. ř. = Řeči nedělní a svátečni, z r. 1392; – Štít. uč. = učení křesťanské n. Knížkv šesterý o obecných věcech křesfanských, z r. 1376; – ŠtítV. = text ŠtítMus. (v. t.) z r. 1450, vyd. A. Vrťátko 1873; – ŠtítVyš. = sborník Vyšehradský, z r. 1396.

Štít.M. = Miklosichův doklad ze Štít., v. M.

t. n. tamt. = tamtéž.

Tand. = Tandariáš v Star. Sklád, díle V; – TandZ. = týž text v rkp. Zebererově (v ČMus.), z r. 1463.

TobBrn. = kniha Tobiášova, rkp. v Brně, z XV.

Tom. = V. V. Tomek; – TomP. = jeho Dějepis města Prahy 1855 a násl.; – TomŽ. = jeho Jan Žižka 1879.

Tomsa = Fr. Tomsa, Böhm. Sprachlehre 1782.

Třeb. = výpisky z rkp. archivu Třeboňského, s udáním roku a bližším určením pramene.

Trist. - Tristram, rkp. knih. Strahovské, z r. 1449, vyd. Hanka v Star. Sklád. IV (1820).

Troj. = Kronika Trojanská, vyd. 1488.

Túl. = čes. marginalie v Túlci sv. Bonaventury z doby ok. r. 1300.

Um. n. Umuč. = zlomek leg. o umučení Páně, dva listy perg., z 1. pol. XIV. – UmR. = jiné skládání O božiem umučení, z 1. pol. XIV st., v knih. klášt. Rajhradského.

X
95Sr. LF. 1888, 258. Tr.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).