Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.

[Generovaný obsah]

 • [760]číslo strany tisku2. Zájmena possessivní § 198220
 • Zájmeno zvratné § 201 223
 • 3. Zájmena ukazovací § 205230
 • jь jun § 206231
 • sь sen § 207233
 • tъ ten § 208236
 • on onen § 209242
 • sám § 210244
 • 4. Zájmena tázací § 211246
 • 5. Zájmena relativní § 212248
 • kto, čso, , čí § 213249
 • který, jaký §214250
 • jen, jenž(e) § 215251
 • an § 216253
 • relat. kopulativní § 217253
 • relat. absolutivní §218253
 • B. Zájmena neurčitá § 222259
 • VII. Číslovka § 228–241267
 • A. Číslovky určité § 229267
 • 1. Číslovky základní § 230267
 • 2. Číslovky řadové § 236279
 • 3. Číslovky druhové § 238284
 • 4. Jiné určité výrazy číslovkové § 240287
 • B. Číslovky neurčité § 241291
 • VIII. Pády prosté § 242–289293
 • O pádech vůbec § 242293
 • A. Nominativ § 244297
 • nomin. nahrazuje se akkusativem § 244 297
 • nomin. vyjadřuje podm., doplněk; nom. jmenovací, nom. s infin., nom. m. vok., nom. absolutní § 245 298
 • B. Akkusativ § 246–252309
 • akk. nahrazuje se genitivem, nomin. § 246309
 • akk. obsahuje logic. podm. a pod. § 247315
 • akk. vyjadřuje předm. § 248316
 • akk. vyjadřuje doplněk § 249319
 • akk. vyjadřuje přísl. urč. § 250323
 • akk. vyjadřuje přívlastek § 251330
 • některé zvláštnosti § 252 330
 • C. Genitiv § 253–264332
 • gen. záporový § 254 332
 • [761]číslo strany tiskugen. cílový § 255 334
 • gen. partitivní § 256 338
 • gen. odlukový § 257 350
 • gen. dotykový § 258 355
 • gen. příčinný § 259 361
 • gen. vlastnosti § 260363
 • gen. possessivní § 261364
 • gen. podmětu a předmětu § 262364
 • gen. příslovečný § 263 366
 • Některé drobnosti § 264367
 • D. Dativ § 265–272 369
 • dat. znamená cíl vyslovený slovesem pohybovým § 266370
 • dat. cílový při slovesích odporu atd. § 267374
 • dat. cílový při příměre § 268 382
 • dat. cílový při ději bezpodinětém§ 269389
 • dat. při infin. § 270 391
 • dat. vyslovuje to, co nomin. při slovese finitním § 271395
 • dat. při jménech § 272 396
 • E. Lokál § 273–276 397
 • lok. místa § 274 397
 • lok. času § 275 398
 • lok. způsobu § 276 399
 • F. Instrumentál § 277–288400
 • instr. prostorový § 278400
 • instr. času § 279 400
 • instr. nástroje a prostředku § 280402
 • instr. látky § 281407
 • instr. sociativní § 282409
 • instr. způsobu, vztahu a míry § 283409
 • instr. příčiny § 284 412
 • instr. vlastnosti § 285 413
 • instr. praedikativní § 286 414
 • instr. vnitřní § 287 420
 • instr. za lat. ablat. absol.; za instr. prostý bývá předložkový § 288421
 • G. Vokativ § 289422
 • IX. Předložky a pády předložkové § 290–332422
 • Předložky § 290 422
 • Pády předložkové podle větného členství § 291426
X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).