Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.

[Generovaný obsah]

 • [762]číslo strany tiskuRozdílnost při výkladech pádů předložkových § 292, význam pádů předložkových, různý význam předložek a ustrnutí pádů předložkových § 293 428
 • Předložky jednotlivé a jejich pády (pořádkem abecedním) § 294–332 429
 • bez § 294; bliz § 295; dle (-dlé, podlé, vedlé) § 296; do § 297; dótka § 298; chyba § 299; k, ke, ku § 300; kolo, kolem, okolo, vókol § 301; konec § 302; kraj § 303; kromě § 304; mezi § 305; miesto § 306; mimo § 307; na § 308; nad § 309; o § 310; ob § 311; ot § 312; po § 313; pod § 314; přěd § 315; přes § 316; při § 317; přiemo § 318; pro § 319; proti § 320; s, se, sn §321; skrzě § 322; sírany, stran, stranu § 323; u § 324; v, ve, vn § 325; vně § 326; vńutř § 327; vrch § 328: vz § 329; z, ze § 330; za § 331.
 • Protikladný význam některých pádů předložkových § 332 514
 • X. Sloveso § 333–376515
 • A. Význam slovesa vůbec § 334 516
 • Význam sloves I. podle kolikosti a II. dokonavosti děje. Roztřídění sloves podle kolikosti a dokonavosti děje § 335 517
 • Která slovesa kterého druhu jsou: I. slovesa nesložená, 2. slovesa složená s předponami § 336519
 • Pravidla o slovesích podle kolikosti a dokonavosti děje § 337 525
 • Význam sloves III. podle dějového rodu § 534534
 • B. Význam slovesných výrazů jednotlivých § 339536
 • 1. Čas a jeho výrazy slovesné
 • a) Praesens § 339536
 • b) Praeteritum § 341: aorist, imperfektum, perfektum, plusquamperfektum, futurum 539
 • 2. Způsoby děje slovesného a jejich výrazy § 348 555
 • a) Indikativ § 349555
 • b) Imperativ § 350556
 • c) Kondicionál § 351561
 • 3. Rod děje slovesného a jeho výrazy §353567
 • a) Reflexivum (medium) § 354567
 • b) Passivum § 355569
 • 4. Slovesné výrazy jmenné § 356573
 • a) Infinitiv § 357573
X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).