Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<560561562563564565566567568>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[564]číslo strany tiskuStč. bylo bych nesl… a za to je nč. že bych nesl; na př.: něteří tomu chtěli, by Jidáš byl Němec Vít. 46b = nč. že by byl…, že byl…; což bych tobě poradil, mněl by (ty), bych tě s tvými vadil AlxBM. 2, 39; hijeden z vás nevěř tomu, bych tuto věc zamyslil, chtě kteréj zlobě AlxB. 8, 20; jsva bratřencě, ješto našě matka mní, bychvě u moři utonula Pass. 290; (mnichové procitli ze sna staletého) mniece, by jen přes jednu noc spali t. 366; nezdá mi sě, by vlastná mátě kde takú věc obdiržala AlxM. 3, 16; nigdie nečteni, by tak velé bývalo v světě veselé AlxB. 5, 41; mníš, bych nemohl prošiti otce mého EvOl. 246a (Mat. 26, 53); nevěřichu židé o tom, by slep byl t. 257a (Jan. 9, 18).

Stč. bych nesl …, nč. kdybych nesl atp.; na př.:

snad by ho (Neguzar Filotu) tu byl zabil, by jemu rány neoslabil Amintas AlxV. 1703, nč. kdyby (byl) neoslabil…; (Alexander) káza sě vrátiti vojem, s nimiž chtieše na múřiny, by nezvěděl té noviny (že se Darius znovu sebral) t. 2226; Vitek Ojieřovic… již právě jat bieše, by sě neopravil spieše DalJ. 104 ; by tu bliz les nebyl, ijeden by z mužóv nezbyl t. 10; bychme byli ve dnech otcóv našich, nebyli bychme tovařišie jich Koř. Mat. 23, 30; ti pak (nepřátelé) nás obklíčichu, tak že, by božie milosti nebylo, snad za živa nás by pohltili PulkR. 153a; by byl toho neproměnil posel nisi mutasset AlxV. 2220; by ty chodil v cěstě božie, byl by bydlil u věčném pokoji Ol. Bar. 3, 13; byste mě byli jěli, byl bych vás prosil, abyste mne inhed nezabíjěli Pass. 406; by jemu (Pilátovi) tu byl odpověděl (Ježíš), byl by jej vězenie zbavil Vít. 51b; by byl Olibrius na tu děvičku nevezřěl, nebyl by tak u veliké hřiechy vstúpil Pass. 320; by bylo lzě kam utéci, každý by rád pryč vyplanul AlxM. 2, 1; by kto tehdy patřil na ně, zajisté přisáhl by za ně… AlxV. 390; bych vám mnoho pravil, obak mi nevěříte Vít. 51a; pane, by byl zde, nebyl by umřěl bratřec mój EvOl. 239b (Jan 11, 32; byste milovali mě radovali byste sě t. 276a (Jan 14, 28).

Kdybych, kdyby, …, když-by… jest kondicionální bych, by… sloučené s adverbiem časovým kdy = qnando, jako na př. kde-bych je sloučení bych s adv. místním kde. Bylo po právu tam, kde je smyslem oprávněné kdy = quando, jako na př. kde-bych po právu tam, kde je smyslem oprávněné kde ubi. Na př. :

(příbuzní) najprvé sě s hvězdáři rádie, kdy by měli ta těla (zemřelých) k spálení nésti quando mortuus est ad combustionen sit efferendus Mill. 33a; když by přědstúpil cum consisteret peccator adversum me ŽGloss. 38, 2; když by sě vzprotivil hřiešník proti mně ŽKlem. tamt.; o nichž (skutcích) by nikte nevěděl, když by jich kto nepověděl AlxB. 8, 35.

Ale časem klesá kdy-bych… ve význam spojky si. V textech starých stačí za to sám kondicionál by-, v. výše, a kdy-by- = st vyskytuje se velmi zřídka. Na př.:

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).