Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<558559560561562563564565566>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[562]číslo strany tiskuHrad. 121a; by učuli utinam saperent ŽKlem. 129b; neb sú sě nenadáli, by sě k nim navrátila eam esse venturam Ol. Súdc. 13, 15; –

b) děj kondicionální času minulého. To bývá v češtině jen staré. Na př.: hijeden z vás nevěř tomu, bych tuto věc zamyslil, chtě kteréj zlobě AlxB. 8, 20 (nč.: bych byl zamyslil); snad by ho (Neguzar Filotu) tu byl zabil, by jemu rány neoslabil Amintas AlxV. 1703; běžěchomy, jako bychomy sě vstekli Hrad. 27b ; jsva bratřencě, ješto našě matka mní, bychvě u moři utonula Pass. 290 ; nejmám takých hřiechóv mnoho, bych lúpil neb zabil koho Hrad. 144b; snad by voda požřěla ny absorbuisset ŽWittb. 123, 4; (Alexander) káza sě vrátiti vojem, s nimiž chtieše na múříny, by nezvěděl té noviny (že se Darius znovu sebral) AlxV. 2226; Vítek Ojieřovic… již právě jat bieše (byl by býval jat), by sě neopravil spieše DalJ. 104; by tu bliz les nebyl, ijeden by z mužóv nezbyl t. 10; řiekáte: bychome byli za těch dní našich otcóv, nebyli bychom jich tovařišie Krist. 83b; bychme byli ve dnech otcóv našich, nebyli bychme tovařišie jich Koř. Mat. 23, 30; ti pak (nepřátelé) nás obklíčichu, tak že, by božie milosti nebylo, snad za živa nás by pohltili PulkR. 153ᵃ; sv. Kliment počě sě domnievati, jakžto by toho člověka někda vídal Pass. 291; (mnichové procitli ze sna staletého) mniece, by jen přes jednu noc spali t. 366; nigdie nečtem, by tak velé bývalo v světě veselé AlxB. 5, 41; bych já mentil me esse mentitum Ol. Job. 24, 25; nedomnívejte se, že bych přišel rušiti zákona anebo proroků Br. 12b.

Na pohled bývá tak i nč., ale vlastně jen neumělostí; na př.; (paní) byla tak nezměněna, že kdyby poněkud neztloustla, nebyl bych na ní zpozoroval ani nejmenší změny (m. kdyby byla neztloustla) Björnson, Prach, přel. Kosterka (1896), str. 16; vypadáte, jako byste vůbec ničeho nezažila (m. jako byste byla nezažila) tamt.

Výraz byl bych nesl, byl bych přinesl… vyslovuje děj kondicionální času minulého; to bývá v češtině staré i nové. Na př.: by byl toho neproměnil posel, jenž sě přibral… nisi mutasset AlxV. 2220; schoval bych sě byl abscondissem me ŽWittb. 54, 13; snad by byla přěšla pertransisset t. 123, 5; by ty byl chodil v cěstě božie, byl by bydlil u věčném pokoji Ol. Bar. 3, 13; byste mě byli jěli, byl bych vás prosil, abyste mne inhed nezabíjěli Pass. 406; by jemu (Ježíš Pilátovi) tu byl odpověděl, byl by jej vězenie zbavil Vít. 51b; tvá syny sta, ješto s’ mněla, bysta byla utonula Pass. 291; by byl Olibrius na tu děvičku nevezřěl, nebyl by tak u veliké hřiechy vstúpil t. 320; (Herodes) jal se na nich zbadávati, od kterého by sě jim času ta hvězda byla zjevila ROl. 149ᵃ.

Vedle bych byl nesl pravíme také byl bych býval nesl; tu je pouhé sesílení.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).