Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<559560561562563564565566567>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[563]číslo strany tiskuDialekticky bývá kdyby ne místo kdyby nebylo; na př.: kdyby ne tebe, mohł sem byt ščasný BartD. 1, 196; dyby ne dešča, už zme tu dávno byli tamt.

Je výraz byť bych nesl, byť bych byl nesl…; na př.: byť by byl jak pilen, přece nevydělá, čeho potřebuje Bart Ruk. 9; byť bychom všecko to měli, přece nám nestačí tamt.

Vznikl takto: byla 3. os. sing. by nesl, by byl nesl… s enklitickým : by-ť nesl, by-ť byl nesl; ve výraze tom časem skleslo byť ve slovce modální pro všeckny osoby stejné (= třebas…) a kondicionál bych nesl, bych byl nesl kladen při tom celý. Bartoš na uv. místě zavrhuje.

Neumělým překládáním nebo neopatrnou stylisací vznikly výrazy, jako jsou: abych nesu, aby pomsti atp. m. abych nesl, abych pomstil. Na př.: Němci chtie doždaci toho, by na mo(s)cě Prazě, jehož bóh snad nechá, nebude viděti Čecha AlxB. 6, 26 sl. (m. aby nebylo viděti); aby to hlúpé pohanstvo, vida tvú moc i tvé divy, nechajě všie svéj protivy, odolá bludnému kmenu Kat. v. 2863 sl. (m. aby odolalo); aby zpravil v tvých sloviech i pomsti ut iustificeris et vincas ŽWittb. 50, 6 (m. aby pomstil; možná však, že tu při pomsti vynechána koncová litera).

Místo bóhdaj by nesl (= 2. a 3. os. sing.) bývá bóhdaj, bohdaj, bodaj… nesl; na př. : bóhdaj (buhdaj) něm svú milost dala (Marie) Levšt. 149b; bóhdaj (bohdaj) došlo tvého slucha t. 151a; bohdaj živ byl král Ol. 1. Reg. 10, 24; buohdaj živ byl král Ol. tamt.; bodaj mi byla dlúho živa Pís. XV stol. ve Feif. LL. 682; ó panno, bodaj byla dlúhověčná t. 681 ; tvé siemě bodaj vládlo Lit. Gen. 24, 60; buohdaj někto poddal lid tento pod mú ruku utinam daret Ol. Súdc. 9, 29 ; buohdaj mnozí okusili a zvěděli utinam saperent et intelligerent Kruml. 482b; bodajž mi toto nebyla příčina k zatracení Rokyc. 283b; sestra jsi naše, buohdaj vzešla v tisíc tisicóv a tvé siemě by osedlo… Comest. 33a; bodej zdráv byl (ty) Rosa Jg.; bodej zdrávi byli (vy) t.; bohdaj, synku bohdaj zvážal Pís.; bodejž si se v zem propadl Us. Jg.; bodejž tě husa kopla t.

Dialekticky jest bych nesť m. bych nesl po rád ( val. a mor.-slc.); na př.: to bych já sa nerád dožrať, rád bych pomocť, ráda by k ním přijíť, rády by to dostat BartD. 1, 193.

Za kondicionál bývá dial. výraz stihnu nesť, sťuhnu nesť (val., pom., uh.-slc.); na př.: stih sem tý dvě łumera do vídenskéj vsadiť, býł bych uděłał ambo BartD. 1, 193 (= kdybych byl vsadil); stihlo ňa nepotkat to neščestí, moh sem dosel byť možným (= zámožným) t.; už je tma, ale stihło byť pod mračnem, bylo by ešče tmější, t.; sťaheu sem byt doma, nebyuo by sa to stauo t. (kdybych byl býval doma); sťahł sem ho dopadnút, býł bych mu dál t.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).