Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<396397398399400401402403404>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

F. Instrumentál. )

Instrumentál jest pád na otázku kým? čím?

Základem všech funkcí instrumentálu jest význam prostorový. Znamená prostor, po kterém se děj takořka prostírá. Z toho vyplývají funkce a významy jeho ostatní: prostředek a nástroj, kterým se děj koná, a čas, ve kterém se něco děje.

Instrumentál prostorový.

Ten bývá:

při pohybu skutečném, jíti lesem, přijíti dveřmi atp. Na př.: lesem šel a stromů neviděl ČMudr. 502, šla sem zeleným trávníčkem Suš. 401, jeden jde cestú drže se viece strany pravé, druhý levé a třetí prostředkem cesty Štít. uč. 158ᵇ, (srdce obojetné) jde cestama dvěma ŠtítV. 149, přišel jest Ježíš dveřmi zavřenými HusE. 2, 155, smrt vcházie oknami mými v duši mú t. 3, 118; leze cěstú diáblovú t. 1, 265, vždy některým tiem žebřím každý z nás leze t. 2, 239; cisterna pěti rourkami vyteče Lab. 45 (Bartoš); tú branú nesú umrlého HusE. 1, 435; (oheň) vyrazil dveřmi neb okny ŠtítV. 122; muž zlý vede přietele svého cěstú nedobrú HusE. 1, 260; klidně řeka krajem plyne, semotam se kvítím vine Jabl. (Bartoš); cesta životem není procházka světem ČMudr. 437; atp.

Někdy tu bývá pád předložkový; na př.: skrzě někaká okna (vstúpiti) HusE. 1, 114, řěka, jěž skrzě ty země plove AlxV. 2291, když kněz skrzě jednu ves jědieše DalC. 41; choditi budeš po jeho cěstách HusE. 1, 55, po všiej zemi běhajúce DalJ. 8, rězník běží po vsi Hrad. 135ᵇ.

při pohybu přimyšleném, dívati se oknem atp. Na př.: vyhledni oknem Suš. 147; naříká si cestičkou Cel. 150 (Bartoš); cestou básním Koll. 225 (t.); slza svítila nám cestou Hálek Děd. 51 (t.).

při klidu, stranú, miestem, dvorem atp. Na př.: státi stranou Us., protož hradie všemi stranami, aby nebylo kázáno proti jich lakomství HusE. 2, 256; místem studénka jest Har. 2, 170 (Bartoš), svým miestem bude o tom pověděno Let. 7 (t.), miesty draho veliké bylo t. 201 (t.); potok byl krajem velmi hluboký Erb. (t.); císař polem ležel Mitr. 178 (t.), Čechové na ňeho táhli, chtiec se s ním polem biti Let. 178 (t.); pusto a nevlídno ladem i sadem Erb. Kyt. 73 (t.); ciesař v Řězně dvorem bieše DalC. 39; býti návštěvou Us.

Instrumentál času.

Instrumentál času znamenává čas, kterým se něco děje nebo jest a ve kterém se něco děje nebo jest.

Případy jsou nehojné. Nelze k udání času voliti instr. kdykoli a podle libosti, nýbrž jsou tu jen ustálené téměř případy a výrazy. Časem mizejí

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).