Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<270271272273274275276277278>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

t. Jer. 25, 11, šedesáte mužů t. Jer. 52, 25, osmdesáte t. Num. 14, 48 (-desáte m. desát, analogií podle -nádcte); po čtyřiceti nedělích ŠtítV. 188, z padesáti Br. Num. 31, 30, v devadesáti t. Gen. 5, 9, v šestdesáti letech Ol. Gen. 5, 15, na třidceti osličkách t. Súdc. 10, 4, nč. z padesáti, v osmdesáti atp., po třidcietech Pulk. 44ᵃ, ve čtyřidcetech letech Ol. Jos. 5, 6 (spřežka skloňována jen na svém konci); ta hora svú dálí jest dvúdcát dní Kat. 194 (ustrnulo -dcát; tak často), ode dvúdcát let Ol. 1. Par. 23 zač., léta… po dvúdcát osmého DalC. 30, ve dvúdcát letech ŠtítV. 31, Ol. 2. Par. 28, 1, ve třechdcát letech Krist. 16ᵇ, po třechdcát dnech Pass. 135, 253, léta po čtyřechdcá(t) čtvrtého DalC. 47, se čtyrmidcát let Ans. 130, přede třmidcát lety Pass. 64, se čtyřmidcát Ol. Ex. 36, 24; ve třidcát letech Krist. 32ᵃ (ustrnulo -dcát, první část spřežky neskloňována); u patdesát žalmiech Alb. 67ᵇ(flexe vůbec zanedbána); se dvúdcát člověky Ol. 2. Reg. 3, 20 (dvú m. dvěma).

Ve výrazích 21–29, 31 … 99 shoda jest; na př.: David ustanovil čtyřimezidcietma kněží Pass. 275, pól druhého mezdcietma jde jich na zlatý ŠtítV. 91, oněch starcóv čtyřmezidcietma Pror. 158ᵃ, v pětimezcietma letech Ol. 5. Par. 25, 1, po štyrech a dvacíti BartD. 1, 22 (zlin.), po dvúch a padesáti t. (zlin.), po pěti a třicíti t. (zlin.); (Josef) kraloval jest let osm a třiceti Ass. 75, dáti dva a třiceti haléřóv Rožmb., dva a sedmdesát jich bylo AlxV. 1108, mil čtyři a sedmdesát Krist. 29ᵇ, kraloval tři a třidceti let Ol. 1. Par. 3, 4; – shoda není; na př: okolo stolicě bieše čtrmezdcietma stolic a na stoliciech čtyřimezcietma starcóv sedieše Koř. Zjev. 4, 4, před čtrmezdcietma let Pass. 154, zda-li ten neostavě devieti a devatdesát (t. ovcí) na púšči i pójde hledat oné… Krist. 61ᵇ, po devěddcát a po devieti Pulk. 34ᵃ (začátek spřežky neskloňován); nč. z pětadvaceti, po šestatřiceti atp. (začátek spřežky neskloňován, konec má flexi); po devěddcát a po devieti Pulk. 34ᵃ (flexe spřežky vůbec zanedbána).

Ve výrazích 300, 125 atd., t. j. kde jsou sta a tisíce n. vedle desítek a jednotek také sta a tisíce, shoda jest; na př.: devatset haléřóv Rožmb. 261, uzlóv patset AlxV. 1277, sedm a osmdesát mezi stoma let Pass. 350, osm a šestdesát a čtyři sta mužóv Ol. 2. Esd. 11, 6, byl třimezidcietma ke stu let t. Num. 33, 39, popóv dvadcěti ke stu t. 2. Par. 5, 12, šestdesát mezi dvěma stoma honóv t. 2. Mach. 12, 9; do pětidcát ke stu tisícóv t. 1. Par. 8, 40; každý kól po třem stóm (t. haléřův) Rožmb. 278, po devieti set haléřóv t.; po stu a po pěti a šestidcát letech Pass. 333, po třech stech a po dvú a sedmidzát letech t. 365, léta po devieti set po devietidcát šestého DalC. 32, léta po osmi set po dvúdcátú čtvrtého DalJ. 23; nad sedmimezcietma ke stu zeměmi Ol. Esth. 8, 9; – shoda není; na př.: po třech stech a dvadcěti letech Pass. 81, ve třidcěti ke stu letech Ol. Gen. 5, 3 (při stech shoda jest; ve dvadcěti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).