Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<10<IIIIVVVI–123456>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Část první. Větosloví.

Přehledný výklad větosloví.

1. Větosloví jest nauku o větě, jejím složení a jejích druzích.

2. Věta oznamovací (indikativní) je slovy vyjádřený soud.

Pozoruji a usuzuji, že slunce svítí, že přítel příteli poskytuje pomoci, že starý hřích činí novou hanbu atd., a vyslovuji to slovy: „slunce svítí“, „přítel příteli poskytuje pomoci“, „starý hřích činí novou hanbu“ atd.

Pozorováním a přemýšlením přicházím k soudu, a soud ten vyjadřuji pak slovy, oznamovací větou.

1. Skoro každá věta taková (oznamovací) skládá se ze dvou členův, totiž podmětu a přísudku.

Podmět (subjekt) je slovné vyjádření toho, kdo (nebo co) koná ten skutek, nebo jeví ten děj, nebo je v tom stavu nebo té vlastnosti, jak se (v soudu) vyslovuje.

Přísudek (n. výrok, praedikát) je slovné vyjádření toho, co se o podmětu vyslovuje.

Na př. ve větě „slunce vychází“ je podmět slunce a přísudek vychází. A podobně jest

podmět

přísudek

ve větách

slunce

svítí,

Bůh

jest,

Bůh

jest věčný,

život

jest krátký,

přítel

příteli poskytuje pomoci,

starý hřích

činí novou hanbu,

Tomáš ze Štítného

byl český mudrc a složil pro své dítky knihy šestery o obecných věcech křesťanských, – atd.

Sňatý odtud obrazec věty oznamovací jest SP (S = subjekt, V = praedikát). Je to obrazec větoslovný, a zároveň schema psychologické. Myšlení a řeč vyvíjejí se zároveň, ale přece je to patrně a zajisté

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).