Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<8910111213141516>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Ad a) α): bylo tam hromadu n. .sílu lidi Us.; jest, bylo nás šest Us.; jest zde trochu vody, soli, uhlí Us.; je na tom trochu pravdy Us.; nevíte, bude-li vás tu ještě Us.; už je toho jen kapku BartRuk. 49; néni vás tu ani połovicu ani třetinu BartD. 1, 179; tohož veselé dotud by, jeliž všecka ta noc sjide AlxB. 5, 39; již dvě neděle tomu jest ŽerKat. 113; okolo stolicě bieše čtrmezdcietma stolic Koř. Zjev. 4, 4. Srovn. v § 147 č. 11 b.

Ad a) ß): zůstalo kopu vajec Us.; dokudž stává které krávy NRada 1266; doniž mu ruky stávalo jeho (a mohla mečem hýbati) Ol. 2. Reg. 23, 10; stane-li jich (dědicův = budou-li kteří) VšehK. 211ᵃ; kdo ví, stane-li tě do večera Kom. M. 355; leží ho (města) skuoro polovici v moři Lobk. 58ᵇ.

Ad b) α): proti věku není léku (přísl.); komu není rady, tomu není pomoci (přísl.); není službičky, aby v ní nebylo partičky (přísl.); není šprochu, aby v něm nebylo pravdy trochu (přísl.; akk. místo gen. pro rým); nebylo místa Us.; nebude času Us.; až nás tu nebude Us.; kdyby nebylo oráče, nebylo by boháče BartRuk. 10; ujel pryč, když mne doma nebylo tamt.; v ten čas budieše bez něho, by nebylo otce jeho AlxV. 1632; nám toho obyčeje nenie, by atd. Pass. 352; jehož (království nebeského) před přijitím Kristovým žádnému hřiešnému býti nemohlo Kruml. 32ᵇ; zda dnes nenie žni pšeničné Ol. 1. Reg. 12, 17; nebylo jim núzě prodávati sedění svých non sunt compulsi vendere possessiones tamt. Gen. 47, 22; když krále v zemi nenie VšehK. 261ᵇ; nebude-li kterého jednoho z těch tří osobně u desk tamt. 140ᵃ.

Ad b) ß): neostane kamene na kameni; aby o to žádných nesnází nevzniklo VšehK. 57ᵃ; žádného domu celého nezůstalo Vel. Z. 11; aby se žádnýho tkadlce na panství nenacházelo, kterej by ubrusy dělati uměl, tomu já nehrubě věřím ŽerKat. 278; nechť se pozor dá, aby skrze to (nepořádné vedení rejstříků) nějakých zmatků nepocházelo tamt. 243.

2. Věc, jejíž jsoucnost se vyslovuje, je doplňkem. Na př.:

jest, není mi do smíchu Us.; bylo k večerou Us.; jí (ženě) ne do veselé Jid. 152; kdež ti nebude do smiecha AlxV. 1365; žeť jmu nebieše do smiechu Hrad. 141ᵇ; již mi nebude do spánie tamt.; nebylo by jmu do spánie AlxV. 2448.

Třída II.

Jádrem přísudku je sloveso býti s infinitivem vyslovující možnost, nutnost. Někdy bývá sloveso býti vynecháno. Doklady tomu:

jest viděti, slyšeti Us.; co dělati? Us.;

nejednu pohanskú paní bieše viděti slziece Kat. v. 3256; však jest smrti neutéci Vít. 34ᵃ: kterak bych nemněl toho, by mi tak skoro bylo umřieti Kruml. 339ᵃ; mněf jest s toho světa sniti Hrad. 19ᵃ; když bieše

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).