Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.

[Generovaný obsah]

a abychom to zachovali co možná v té podobě, v jaké by to bylo vyšlo z jeho duševní dílny.

Nepochybuji o tom, že Gebauerova Skladba i v této podobě, v jaké vychází, vydá hojné ovoce nejen tím, že přímo rozhojní naše poznatky, nýbrž i tím, že se stane východiskem nových prací.

5. Velikými díky jsem zavázán zesnulé sl. Marii Gebauerové za to, že mi svěřila rukopis a dala mi tak možnost splniti z části povinnost, kterou má čes. jazykozpyt k svému velikému Mistru.

Prof. E. Smetánka četl se mnou korekturu a mnohými cennými radami, pokyny a opravami přispěl k tomu, aby dílo vyšlo co možná v takové podobě, jakou by mu byl dal zvěčnělý auktor sám. Vzdávám mu za to upřímné díky.

A srdečně děkuji příteli prof. A. Gregorovi za ochotu při čtení zlomené korektury.

Brno 1926.

Frant. Trávníček.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).